Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.

Bijbelwetenschappen

Een gelukkig begin

De eerste dag 2019 01 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Johannes leert ons aan het eind van zijn evangelie dat hij tekenen heeft opgeschreven opdat wij zullen geloven dat Jezus de gezalfde is, de Zoon van God, en dat we door dat te geloven leven zullen hebben in zijn naam (20:30-31). In de evangelielezing van deze zondag begint Johannes met het eerste teken: de bruiloft die door moet gaan.

Bijbelwetenschappen

´Ik roep tot U om hulp …´

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Job 30,15-26; 38,1, Psalmen 107,17-32 en Marcus 4,35-41 Al sinds het begin van het Gemeenschappelijke Leesrooster staat daarop voor deze eerste zondag van de zomer in het B-jaar de lezing uit het boek Job. Voor de samenstellers van het leesrooster is dat de reden geweest om ook in het Alternatieve Leesrooster in deze periode […]

Bijbelwetenschappen

Als uw kinderen u vragen

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Pastoraat

Bij Jozua 4,19-5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15 Jozua 4,6b vertelt ons over de opdracht die Jozua geeft bij de twaalf stenen om je kinderen te antwoorden als ze vragen: ‘Wat hebben deze stenen voor jullie te betekenen?’ (NBG ’51). Maar ook in het vervolg van het verhaal van Jozua (4,20-24; 5,1-12) wordt er (impliciet) door kinderen […]

Bijbelwetenschappen

Vreemdelingen zijn de eersten

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Voor Epifanie staan op het Luthers leesrooster dezelfde lezingen die elk jaar op het Gemeenschappelijk leesrooster staan, zodat er in dit num- mer van De Eerste Dag twee verschillende exegeses van deze lezingen te vinden zijn. Het is duidelijk dat deze schriftlezingen op elkaar zijn […]

Bijbelwetenschappen

Kies dan het leven!

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Navolging

Bij Deuteronomium 30,15-20, Psalmen 1 en Lucas 14,25-33(35) Kiezen Alle lezingen voor vandaag gaan over het thema ‘kiezen’. Mozes zegt tegen het volk dat de keuze voor de Eeuwige een keuze is tussen leven en dood. Lucas beschrijft Jezus’ oproep om te kiezen voor het volgen van Jezus, en Psalmen 1 schetst voor ons hoe […]

Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij 1 Samuel 12,19b-24, Psalm 31,1-9, Openbaring 22,12-21 en Johannes 14,15-21 Wat de lezingen samenbindt, is de naam van deze zondag: Weeskinderen- of Wezenzondag; dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die naam dankt zij natuurlijk aan Johannes 14,18, waar Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten. Ook in de […]

Bijbelwetenschappen

Pasen gebeurt geleidelijk

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 51,9-11, Psalm 118,15-24 en Johannes 20,1-18   ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote daden worden door hem nooit zomaar verteld. Er gebeurt wat in zijn verhalen en in zijn evangelie. Gerd Theissen (1) […]

Bijbelwetenschappen

Het Kerstverhaal van Johannes

De eerste dag 2015 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Als je de lezingen van deze Kerstdag na elkaar leest, lijkt het wel alsof je midden in de Messiah van Händel bent beland. Van de liefelijke voeten van de vreugdebode bij Jesaja 52 via de trompetten van Psalm 98 tot de glorie van de Vader […]

Bijbelwetenschappen

Herders

De eerste dag 2015 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Leiderschap

Bij Ezechiël 34,1-10 en Johannes 10,11-16 Over herders gaat het vandaag bij Ezechiël en Johannes. Dat brengt ons als voorgangers bij de moeilijke taak van het uitleggen. We hebben een Bijbel vol herders en nauwelijks nog een herder in onze tijd. Hoe maak je vanuit de Schrift duidelijk wat een herder is, als de enige […]