Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Numeri 11:29 – Vierde Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Dienen | Advent, Geest, God, Israël, Pinksteren

Numeri 11:29 Vierde Advent Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen?Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Schriftlezing: Numeri 11:4-31 Het eigene van de zondag Hij die zelf gezalfd is met Gods geest, verlangt ernaar dat allen deze zalving zullen ontvangen. De profeet […]
Prediking

Preekschets Exodus 29:5a – Derde Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid, Heilig, Verbond | Advent, God, Israël

Exodus 29:5a Derde Advent Trek Aaron daarna de priesterkleding aan. Schriftlezing: Exodus 29:1-9 Het eigene van de zondag Niet alleen koningen werden gezalfd in Israël. Ook de hogepriester Aaron werd gezalfd toen hij werd aangesteld. Deze derde Adventszondag gaat over wat men van de priesterlijke gezalfde mag verwachten. Uitleg Israël heeft de bestemming om een […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Psalm 45:8 – Tweede Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Gerechtigheid | Advent, Geest, God, Relaties

Psalm 45:8 Tweede Advent U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad.Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Schriftlezing: Psalm 45 Het eigene van de zondag De koning zal zijn volk grote vreugde bereiden. Die vreugde is bijna tastbaar bij lezing van Psalm 45, een liefdeslied dat zindert […]
Prediking

Preekschets Psalm 89:20b-21 – Eerste Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Verbond | Advent, God, Relaties

Psalm 89:20b-21 Eerste Advent Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven.In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie. Schriftlezing: Psalm 89:1-3; 20-28; 50-53 Het eigene van de zondag Voor de Adventszondagen heb ik vier lezingen gekozen die raken aan het thema ‘De verwachting van de […]