Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Handelingen 14:15 voor de epifanietijd

Redactie Prediking en liturgie 2021 | E.J. Terpstra | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

De tijd na Kerst nodigt uit tot doorgaande bezinning en verwondering vanwege Gods verschijning (epifanie) op aarde. Nog wel in menselijk vlees en bloed. De schriftlezing spreekt over de verwondering van de inwoners van Lystra, dat de goden tot hen zijn neergedaald. Op deze zondag mogen we gestimuleerd worden om te zien waar en hoe God werkelijk mens is geworden. En geroepen worden om te beseffen hoe lastig het eigenlijk is om dit evangelie te communiceren, gezien allerlei voorgegeven kaders bij de hoorders. Een punt waarbij we op het feest van de menswording – Kerst − niet snel stilstaan.

Prediking

Preekschets bij Handelingen 14:22 voor de epifanietijd

Redactie Prediking en liturgie 2021 | E.J. Terpstra | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het is wellicht minder gebruikelijk om op de zondagen na Kerst te preken uit Handelingen. Maar met Kerst staan we ook stil bij de start van de beweging die het Evangelie de wereld inbrengt. Denk aan de herders die ‘overal het woord bekendmaakten dat hun over dit Kind verteld was.’ (Lucas 2:17, HSV) Daar waar dit evangelie gehoor vindt, ontstaan ook gemeenschappen. En die gemeenschappen hebben aanhoudend zorg nodig. Anders dreigt met het verdwijnen van het kerstgevoel ook de binding aan dat evangelie verloren te gaan, door allerlei invloeden.

Prediking

Preekschets Johannes 20:15 – Pasen

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets | Pasen

Eerste Paasdag Zij dacht dat het de tuinman was… Johannes 20: 15 Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 Thema: De opgestane Jezus is de tweede Adam Het eigene van de zondag Wat doen we eigenlijk met Pasen? Terugdenken aan een heilsfeit van lang geleden? Dat doet vragen wat de waarde is van het Paasfeest, als het niet […]

Prediking

Preekschets Johannes 19:42 – stille zaterdag of Paasnacht

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets

Stille Zaterdag ‘Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.’ Johannes 19: 42 Schriftlezing: Johannes 19: 38-42Thema: Jezus rust op de zevende dag. Het eigene van de dag De viering van de Stille of Goede Week heeft zich sterk ontwikkeld. Ooit was er slechts de Goede Vrijdag, […]

Prediking

Preekschets Efeziërs 1:7 – goede vrijdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade… Efeziërs 1:7 Schriftlezing: Efeziërs 1: 3-14Thema: Verlossing door het bloed van de Zoon Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staat het lijden en sterven van Christus centraal. Maar in welke zin? Goede Vrijdag kan […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:18-20 – Witte donderdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets

Witte Donderdag … .maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21Thema: Bevrijd door het Paaslam Het eigene van de dag Op Witte Donderdag wordt in veel gemeenten het Heilig Avondmaal gevierd. Voor velen spreekt het Avondmaal op deze dag extra, aangezien Christus […]