Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

JHWH zal een rest van Israël wegvoeren

De eerste dag 2020 01 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

De profeet Micha – tijdgenoot van Jesaja – die optrad tussen 740-770 voor Christus, is niet de eerste nabhi’ in Israël. Vele andere gingen hem voor, naamloze en bekende. Vroeg in Israëls geschiedenis (ca. 1100 v.Chr.) waren er rondtrekkende groepen die op basis van wonderlijke ervaringen, dromen en ‘gezichten’ koningen, legeraanvoerders en gewone mensen van (al dan niet goede) raad voorzagen. Door rituele handelingen in een extatische toestand gebracht, deden deze ‘zieners’ hun uitspraken.
Bijbelwetenschappen

JHWH ziet naar het hart

De eerste dag 2019 04 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Leiderschap

Een waarlijk Shakespeariaans koningsdrama is het wat we de komende weken lezen: het tragische relaas van de nadagen van Israëls eerste koning Saul, gesteld tegenover de komst van zijn opvolger David. Aan spanning en intrige geen gebrek in dit toneelstuk, waarvan deze zondag zich het eerste bedrijf afspeelt.
Bijbelwetenschappen

Wees dienstbaar aan elkaar

De eerste dag 2019 02 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?’ – de klassieke vraag van het jongste kind op de eerste avond van Pesach, de vraag die de opmaat vormt voor het verhaal van de uittocht, elk jaar opnieuw verteld: ‘Wij waren slaven in Egypte (…).’ De uittocht in het nú: elk jaar nieuw. In veel kerken wordt in de viering op Witte Donderdag jaar in jaar uit dezelfde perikoop gelezen, namelijk Johannes 13:1-15. Bijna zou de geregelde kerkganger de vraag kunnen stellen: ‘Waarom lezen we deze avond altijd hetzelfde als alle vorige jaren?’
Bijbelwetenschappen

Hoe Ester koningin werd

De eerste dag 2019 01 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

‘Na deze gebeurtenissen’ – dat wil zeggen: nadat in hoofdstuk 1 is verteld hoe koningin Wasti is ontboden op het feest van koning Ahasveros, hoe zij heeft geweigerd te komen en daarom door de koning is geroyeerd – na deze gebeurtenissen ‘gedenkt’ Ahasveros wat zij heeft gedaan en wat over haar is ‘besloten’ (Hebr.: gazar – 2:1). Dit werkwoord kan ook betekenen ‘buiten een gemeenschap gezet zijn’. Wasti is geheel en al weg, uit het zicht, uit de gemeenschap.
Bijbelwetenschappen

Tien genezen melaatsen: een minjan?

De eerste dag 2021 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Ziekte

Bij 2 Koningen 17,(5-7)24.29-34 en Lucas 17,11-191 Zie voor een tweede exegese van deze evangelietekst p. 64 van dit nummer, onder Dankdag. Sociale ongelijkheid Minjan Tien is het voorgeschreven aantal mannen dat nodig is om op de sabbat in de synagoge de liturgie te kunnen bidden: de minjan. Als er ook maar één ontbreekt, gaat […]
Bijbelwetenschappen

De neergang van Davids koningschap

De eerste dag 2013 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verzet | Israël

Bij 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 Op de twee laatste zondagen van de Veertigdagentijd, de ‘Passie-zondagen’ Judica en Palmarum, lezen wij een verhaal vol passie en tragiek uit de Davidsgeschiedenis. 2 Samuel 15 is een verhaal over vaders en zonen en over ouderschap. Tevens lijkt de schrijver impliciet de vraag aan de orde […]
Bijbelwetenschappen

In het oog van de storm

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden

Bij Job 2 ‘Toen er niets meer gebeuren kon’ is de titel van een indrukwekkend verhaal dat ik lang geleden las. De naam van de schrijfster ben ik vergeten, maar het verhaal zelf en hele zinnen eruit bleven hangen. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en beschrijft een jonge joodse vrouw, die in […]
Bijbelwetenschappen

Godenzonen en mensendochters

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Bij Genesis 6,1-4 Genesis 6,1-4 wordt ervaren als een ‘moeilijk’ bijbelgedeelte – zeker als je er als voorganger over moet preken. Het rooster van de Paastijd 2018 gaat dit gedeelte niet uit de weg. Maar wat moet je in vredesnaam aan met zo’n ‘zwerfkei’, zo’n mythische vertelling over de ‘zonen van God’ en hun seksuele […]
Bijbelwetenschappen

Geroepen zijn: horen, navolgen en dienen

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij 1 Samuel 3,1-10(18) en Marcus 1,14-20 Geroepen worden, geroepen zijn, roeping – het zijn zwaarbeladen termen. De jonge Samuel draagt de last van de verwachting van zijn ouders, van Eli, van een heel volk op zijn smalle schouders. Voorlopig lijkt hij er nog vrij onbevangen mee om te gaan, nog niet gebukt onder de […]
Bijbelwetenschappen

De ijver voor uw huis zal Mij verteren

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25) Halverwege de Veertigdagentijd horen wij deze woorden: ‘nabij is het Pesach der Judeeërs geweest’ (Johannes 2,13). Jezus ‘klimt op’ naar Jeruzalem en naar het heiligdom waar de Eeuwige wordt geëerd, samen met de pelgrims uit Psalmen 122 – ook al hoort die psalm bij de volgende zondag, zondag Laetare. […]