Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Beste buren zijn

Ouderlingenblad 2023 02 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

Als geloofsgemeenschap betekenis hebben voor de omgeving. Dat wordt aangetipt in de zesde kernwaarde ‘beste buren zijn’. Dat vraagt een kritische blik naar de eigen gemeente én nieuwsgierigheid, kennismaken misschien wel, met de buren. Ga er maar aan staan..!
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Samen jong…

Ouderlingenblad 2023 02 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Missionaire gemeente

Dit themanummer is geschreven naar aanleiding van een bijzonder boek. De artikelen volgen de grote lijn van dit boek. Daarom in deze inleiding ook vooral die grote lijn.
Pastoraat

Aan de slag met ‘troost’

Ouderlingenblad 2022 10 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Geestelijke verzorging, Verdriet | Pastoraat

In het themanummer van oktober, over ‘Troost’, is het thema van meerdere kanten belicht. Maar het zou, in de dagelijkse praktijk van ons kerkenwerk, vooral goed zijn het te oefenen, het te doen beklijven in ons handelen. Daartoe hier een handreiking.
Geloof

Troost

Ouderlingenblad 2022 09 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Pastoraat

Dit themanummer over ‘Troost’ begint met een inleiding over wat troosten eigenlijk ís. We weten het – intuïtief – allemaal, maar breng het maar eens onder woorden. Hier enkele opmerkingen die behulpzaam kunnen zijn.
Ecclesiologie | Systematische theologie

Zwijgen of spreken?

Ouderlingenblad 2021 10 | Erica Hoebe-de Waard | Column | Conflicten, Schepping, Vluchtelingen | Kerk in de wereld

Bij de koffie na de kerkdienst blijken ze de dienst heel verschillend beleefd te hebben. Sander is blij met de ‘groene dienst’, waarin de relatie gelegd werd tussen geloof in God en zorg voor de schepping. Het zette hem aan het nadenken over zijn eigen keuzes. Hij is blij dat de kerk daarin stelling neemt. ‘We zijn toch geen “polder-kerk”’, zegt Sander, ‘waar alles maar kan en mag. Soms is iets gewoon goed of fout. En ja, dat vraagt soms om radicale keuzes.’ Carmen vindt dat de predikant veel te ver ging, toen hij betoogde dat Jezus navolgen ook betekende dat je nadacht over het al dan niet door laten gaan van je vliegvakantie.
Pastoraat

‘Het briefje van oma’

Ouderlingenblad 2021 09 | Erica Hoebe-de Waard | Column | Vertrouwen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Wie bepaalt de inhoud van de dankdienst voor het leven van een geliefde die is overleden? Mag je, vóór je dood al, je wensen kenbaar maken en erop vertrouwen dat je nabestaanden hier zorg voor dragen? Of heb je daar niets over te zeggen, en zijn het de nabestaanden die bepalen hoe de dankdienst ingevuld wordt?
Gemeenteopbouw

Grenzen in de kerk

Ouderlingenblad 2021 07 | Erica Hoebe-de Waard & Wilbert van Iperen | Artikel, Overige artikelen | Relaties

U heeft het themanummer ‘Een veilig thuis?! Over grenzen in de kerk’ in handen. Een thema dat je actueel kunt noemen, maar ook heikel en duister, en tegelijk dichtbij en nuttig. We proberen het allemaal in de volgende artikelen bij elkaar te brengen en u ter bezinning voor te leggen. Ter inleiding een paar woorden meer.
Gemeenteopbouw

Kerk en crisis geluk

Ouderlingenblad 2021 03 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Eenzaamheid | Rituelen

Het februari-nummer van Ouderlingenblad ging over ‘Kerk en crisis’ – over de corona-crisis, die ons allemaal overkomt. Hoe gaan we daarmee om, niet alleen persoonlijk, maar ook als kerk en gemeente? In deze ‘Aan de slag’ een handreiking om dat te doordenken.
Gemeenteopbouw

Bevestiging van ambts- en taakdragers

Ouderlingenblad 2021 01 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerk in de wereld

In veel gemeentes zijn naast ambtsdragers ook andere vrijwilligers aan het werk. Ze lijken soms zelfs hetzelfde te doen... Wat zijn (ten diepste) de verschillen en hoe worden die zichtbaar bij de bevestiging?
Liturgie

Eredienst of of happening?

Ouderlingenblad 2021 01 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Ambt | God

‘Zo leuk’, vertelde een vriendin me tijdens een wandeling, ‘ik kijk de laatste tijd vaak een kerkdienst en daar kun je tijdens de preek met je smartphone meedoen. Je kunt dan reageren op een stelling, of een vraag stellen aan de voorganger. Je vraag of opmerking verschijnt gelijk in beeld en de voorganger, maar ook anderen kunnen erop reageren. Heel gaaf, zo word ik echt bij de dienst betrokken en ga ik er veel meer over nadenken. Doe jij dat ook al?’ De kerkdienst… is die een eredienst of een happening? En is het een dilemma, de keuze voor één van de twee, of kunnen de twee ook samen gaan?