Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek

Iets van God ondervinden: over Gods presentie en onze menselijke ervaring

Kerk en Theologie 2017 03 | Gerrit Immink | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Zingeving

De monografie Onze Vader van Jan Muis geeft ons een goed beeld van zijn wetenschappelijke arbeid.1 Nauwgezet analytisch, grondig geschoold in het dogmatische denken en diepgeworteld in het geloof van de kerk trekt Muis een eigen academisch spoor. Achter dit boek gaat een hoogleraar schuil die door studenten zeer gewaardeerd werd in de colleges die hij gaf. Daarbij merk ik wel op dat menig student met schrik in de benen tentamen deed bij Muis. Wie de stof niet goed had bestudeerd, kon maar beter thuisblijven.
Pastoraat

Bidden in een pastoraal gesprek

Ouderlingenblad 2017 05 | Gerrit Immink | Artikel, Overige artikelen | God

Pastorale medewerkers vinden het soms moeilijk om met iemand hardop te bidden. Toch kan een gebed heel heilzaam zijn. Je brengt levenservaringen van mensen onder woorden voor het aangezicht van God. En door God aan te roepen, breng je ook iets van Gods liefde en genade onder woorden. Die verbinding tussen het leven en het geloof verdiept het pastorale gesprek.
Praktische theologie | Prediking

1. Een methode van preekvoorbereiding

Als een leerling leren preken 2021 | Gerrit Immink | Artikel, Homiletische Artikelen | Navolging

1. Inleiding De preek is nog steeds een veelbesproken onderdeel van de kerkdienst. Kerkgangers steken hun mening over de preek meestal niet onder stoelen of banken en predikanten vinden de preek zo belangrijk, dat ze wekelijks enkele dagdelen aan de voorbereiding ervan besteden. In het kerkelijk leven neemt de preek nog steeds een belangrijke plaats […]
Prediking

Van uitleg naar vertolking

Over God gesproken 2018 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Ambt | God

Dit is een fragment uit Over God gesproken. Preken in theorie en praktijk. Zie ook: De preek als performance Wie een preek voorbereidt, besteedt vrij veel tijd aan de uitleg van de bijbelgedeelten die als Schriftlezing op zondag in de kerk worden gelezen. Dat onderzoek naar de tekst zal in grote lijnen bepalen wat er […]
Prediking

De preek als performance

Over God gesproken 2018 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Ambt | God

Dit is een fragment (hoofdstuk 3.1) uit Over God gesproken. Preken in theorie en praktijk. Zie ook: Van uitleg naar vertolking In niet mis te verstane woorden heeft Gert Otto aandacht gevraagd voor de preek als toespraak. Al dat gehamer op de juiste theologische inhoud, zo zegt hij, heeft de aandacht afgeleid van iets wat […]
Ecclesiologie | Liturgie | Praktische theologie

1. De kerkdienst als religieuze praxis

Het heilige gebeurt 2012 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Ambt, Avondmaal | Avondmaal, Bidden, Doop, Geest

Een gemeenschappelijke handeling Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-katholieke kerk die achter het altaar in priestergewaad sacramentele handelingen verricht. Deze beelden kloppen in zoverre in de protestantse traditie het Woord een centrale rol […]
Liturgie | Praktische theologie

2. Delen in het heil

Het heilige gebeurt 2012 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Openbaring, Ziel | Avondmaal, Bidden, Geest, Pasen

De kerkdienst is een performatieve handeling. Door te zingen en te bidden, te luisteren naar een preek en het avondmaal te vieren praktiseren kerkgangers hun geloof. De vraag die we nu stellen is: welke rol speelt de heilsgeschiedenis in de kerkdienst? Hoe komen de oude verhalen van Israël en van Jezus van Nazaret tot leven? […]
Liturgie | Praktische theologie

3. Het Christusgeheim

Het heilige gebeurt 2012 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Lijden, Openbaring, Verlossing | Geest, Pasen

De opstanding van Christus De opkomst van de moderne theologie en de kritische bijbelwetenschap hebben de eenheid van kruis en opstanding als heilsfeit verder onder druk gezet. Volgens H.J. de Jonge roept de gedachte van een ‘uniek heilsfeit’ verzet op bij een exegeet die literair-historisch te werk wil gaan. ‘Een streng historicus het bericht, dat […]
Liturgie | Praktische theologie

4. Achtergronden en dilemma’s

Het heilige gebeurt 2012 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Verbond | Avondmaal, Doop, Geest, Israël, Levenseinde en rouw, Overlijden

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij verwacht dat de drie-enige God Zelf in haar midden werkzaam zal zijn. In het tweede deel van dit boek ga […]
Liturgie | Praktische theologie

5. Bidden en zingen

Het heilige gebeurt 2012 | Gerrit Immink | Homiletische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Bidden, God

Het gebed als godsdienstige praktijk Mensen hebben zich voortdurend te verhouden tot gebeurtenissen die ze op hun levensweg aantreffen: in hun dagelijkse werk, in de gezinnen en de sociale netwerken waarin ze leven, in de maatschappelijke en economische krachtenvelden, et cetera. Omdat wij intentioneel betrokken zijn op de werkelijkheid waarin we ons bevinden, is er […]