Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Heil voor de wereld

Kerk en Theologie 2021 03 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen | Verlossing | Kerk in de wereld

Het heil laat zich moeilijk in een definitie vastleggen. Bij ons thuis werd het woord eigenlijk alleen door volwassenen gebruikt, in zinnen als: ‘Daar zie ik wel of geen heil in.’ Beter paste het in de Bijbellezing of het geestelijke lied. Het woordenboek van Koenen laat zien dat heil in alledaagse situaties vervangen mag worden door een eenvoudiger term als voorspoed of nut. Tot de kerkelijke sfeer behoren lastiger omschrijvingen als ‘welzijn van de ziel’ of ‘gelukzaligheid’. Die hebben een eigen charme, je herkent het woord vooral op de klank en minder op een precies vastgelegde inhoud.

Kerk- en religiegeschiedenis

Bonifatius, apostel van Duitsland?

Kerk en Theologie 2020 04 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen

De overgang van inheemse religies naar het christendom in de vroege Middeleeuwen lijkt een fenomeen van Europese proporties. Of toch niet? Hoe anachronistisch is het om de kerstening te beschrijven in termen van een nationale eenheid die pas eeuwen later ontstond? Het in 1842 in Fulda opgerichte monument voor Bonifatius, Germanorum Apostolus, lijkt met de combinatie geen moeite te hebben. Deze gespierde Bonifatius is een voorloper van het dertig jaar later in Dettmold opgetrokken gedenkteken voor Arminius ofwel ‘Hermann der Cherusker’.

Kerk- en religiegeschiedenis

De religiegeschiedenis van Nederland als uitdaging voor de theologie

Kerk en Theologie 2020 04 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen

In 2015 verdedigde Marije Mazereeuw haar masterthesis aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen: Wodan en Donar? Germaanse religie in Nederland tussen 250 en 650 na Christus kritisch beschouwd.[1] Deze thesis bevat een aantal interessante stellingen. De nog steeds wijdverbreide aanname dat in Nederland in de vroege Middeleeuwen een cultus van Wodan en Donar bestond, zou […]

Bijbelwetenschappen

Een kerkgang in Rolde met Psalm 8:2: U die aan de hemel Uw luister toont

Kerk en Theologie 2019 03 | Ard Borsje en Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen

Lezend in de Bijbel valt op hoe vaak de vertelling zich buiten afspeelt. In de achtste Psalm gaat het over ‘de maan en de sterren door U daar bevestigd’, en over de ‘dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee’. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat de Bijbelschrijvers meer van hun tijd in de open lucht doorbrachten dan wij. Hetzelfde geldt trouwens voor ons voorgeslacht in een nog niet eens zo ver verleden.

Bijbelwetenschappen

Beloofd land? – deel 2

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Gert van Klinken | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Jodendom | Israël

Dit artikel is een vervolg op Beloofd land? In het Oude Testament is op meerdere plaatsen sprake van beloften, waarbij God bepaalde delen van de wereld belooft aan een bepaald volk. De uitleg van dergelijke teksten is niet eenvoudig. Hoe staat het met de rechtmatige aanspraken van andere bewoners van dat land? Laten de landbeloften […]

Systematische theologie

Fundamenten en perspectieven

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Israël

Fundamenten en perspectieven De proeve van belijden Fundamenten en Perspectieven van Belijden, in 1949 door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk aanvaard, bouwde voort op deze gedachten. Israël weerspiegelde Gods gericht (als volk waarin de onwil en onmacht om van genade te leven uitkwamen), maar ook Gods trouw. K. Barth, Kirchliche DogmatikII (Die […]