Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Giel Schormans | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en is oorspronkelijk een oogstfeest (Exodus 34:22). Later wordt het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. De vrijheid die met Pesach gevierd wordt, krijgt met Sjavoeot inhoud en richting als Israël de tien geboden ontvangt en Israël de bruid van JHWH wordt. In de beschrijving door Lucas komen beide elementen terug. De prediking van Petrus blijft niet zonder vrucht: de eerstelingen van de door Jezus beloofde oogst worden zichtbaar en op de Pinksterdag is er sprake van een theofanie zoals op de Sinaï.
Prediking

Preekschets Nehemia 8:9b

Postille 2010 | Giel Schormans | Preekschets | Verbond, Verdriet | Israël, Jaarwisseling

Nehemia 8:9b Zesde zondag na Pinksteren Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Schriftlezing: Nehemia 8 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer, zonder specifieke liturgische kenmerken. Op deze zondag staan we stil bij een hoofdstuk uit het boek Nehemia. Uitleg Het boek […]
Prediking

Preekschets Genesis 26:32

Postille 2010 | Giel Schormans | Preekschets | Lijden, Rijkdom, Zegen

Genesis 26:32 Vijfde zondag na Pinksteren Wij hebben water gevonden. Schriftlezing: Genesis 26:12-33 Uitleg In Genesis 26 staat het begrip zegen centraal. God verschijnt tweemaal aan Isaak en belooft hem te zegenen. Isaak wórdt gezegend, meer dan de andere aartsvaders ziet hij de vervulling van de belofte. Die zegen is aards, hij oogst honderdvoudig en […]
Prediking

Preekschets Genesis 26:6

Postille 2010 | Giel Schormans | Preekschets | Verbond, Zegen

Genesis 26:6 Vierde zondag na Pinksteren Dus bleef Isaak in Gerar wonen. Schriftlezing: Genesis 26:1-14 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer zonder specifieke liturgische kenmerken. In twee schetsen staan we stil bij het leven van aartsvader Isaak. Zijn vader was een zwervende Arameeër, maar wat weten we over hém? Uitleg Isaak […]