Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

10.3. Ons ten goede!

Goed Gelovig 2015 | H.C. Marchand | Overige artikelen | Lijden

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 10. Zijn hemelvaart 10.1. Een plaats voor de hemel 10.2. Jezus is Heer Heidelbergse Catechismus Vraag 49: Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Antwoord: Ten eerste dat Hij in de hemel onze Voorspraak is voor het aangezicht van Zijn Vader. Ten tweede […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

11.1. Sterven: winst en verlies

Goed Gelovig 2015 | H.C. Marchand | Artikel, Overige artikelen | Verlossing | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar, Levenseinde en rouw, Overlijden

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 11. De laatste dingen 11.2. Het grote rechtzetten 11.3. Hoe nieuw wordt alles? Heidelbergse Catechismus Vraag 42: Nu Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Antwoord: Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

11.2. Het grote rechtzetten

Goed Gelovig 2015 | H.C. Marchand | Artikel, Overige artikelen | Verlossing, Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 11. De laatste dingen 11.1. Sterven: winst en verlies 11.3. Hoe nieuw wordt alles? Heidelbergse Catechismus Vraag 52: Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord: Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd […]
Prediking

Preekschets Openbaring 20:6

Postille 2009 | H.C. Marchand | Preekschets | Heilig | Eeuwigheidszondag, God, Levenseinde en rouw, Overlijden

Openbaring 20:6 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaarlang samen met hem heersen. Schriftlezing: Openbaring 20:1-10 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van […]
Prediking

Preekschets Openbaring 1:10

Postille 2009 | H.C. Marchand | Preekschets | Heilig | God

Openbaring 1:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering.Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. Schriftlezing: Openbaring 1:4-20 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het jaar staan van oudsher in het teken van de voleinding. Uitleg Vers 1-3 bevat […]
Prediking

Preekschets Psalm 130:5,6

Postille 2009 | H.C. Marchand | Preekschets | Schuld, Verlossing, Ziel | Bidden, God

Psalm 130:5, 6 Drieëntwintigste na Pinksteren Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Schriftlezing: Psalm 130 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van […]