Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie | Prediking

God, preken en de psyche van de hoorders

Areopagus IZB 2021 | Hanneke Schaap-Jonker | Homiletische Artikelen | Ziel | God

Wat mij betreft is de titel van dit artikel – tevens het thema van de studiedag van Areopagus – voor tweeërlei uitleg vatbaar. Heilige grond kan in de eerste plaats betrekking hebben op de binnenwereld van de hoorders. Kom je werkelijk bij iemand binnen, dan vraagt dat om uiterste voorzichtigheid en een houding van ontzag. […]
Pastoraat | Praktische theologie

Autisme bij ambtsdragers: als leiden en lijden elkaar raken

Pastoraatwijzer | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Pastoraat, Ziekte

Ook bij ambtsdragers in de kerk kan sprake zijn van autisme en hun problematiek kan op allerlei manieren gevolgen hebben voor hun ambt. Dominee Ten Ham heeft autisme. Als predikant van zijn gemeente is hij verantwoordelijk voor de catechese-avonden voor de oudste groepen. Catechisatie geven is voor hem geen probleem wanneer het gaat over de […]
Pastoraat | Praktische theologie

Suïcidaliteit, geloof & kerk: wat kunt u doen?

Pastoraatwijzer | Matthias Jongkind, Bart van den Brink en Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

In Nederland maken gemiddeld vijf mensen per dag een einde aan hun leven door zelfdoding. Het is dus niet verwonderlijk dat niet alleen suïcidaliteit en suïcide sterk in de publieke belangstelling staan, maar dat ook het voorkómen van suïcide hoog op de (politieke) agenda staat. Het verdient ook een plek op de kerkelijke agenda. Uit […]
Pastoraat

Hoe voorkom je psychische schade door theologische uitspraken? Vijf tips

Pastoraatwijzer | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel

‘Ik ben opgegroeid in een gezin waarin nauwelijks complimenten, bevestiging of troost waren. Mijn moeder heeft nooit gezegd dat ze van me hield. Ze knuffelde ook niet. Mijn vader soms wel, maar doordat hij noodgedwongen veel en hard moest werken, was hij weinig aanwezig.In ons gezin was een klimaat van uitlachen, snel oordelen en bekritiseren, […]
Systematische theologie

Complexe discussie over neuropsychologie en religie: reactie op Van Eyghen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

InleidingHans van Eyghen reageert op mijn artikel Van Calvijn tot ons brein: Neuropsychologie en religie met een kritische bespreking van vijf claims die ik zou maken in genoemd artikel. Hij concludeert dat ik onvoldoende rekening zou houden met de complexiteit van neurowetenschappelijk onderzoek naar religie. Ik dank Van Eyghen voor de moeite die hij genomen […]
Systematische theologie

Van Calvijn tot ons brein: Neuropsychologie en religie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2014 | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Bidden

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de rol van het menselijk brein in ons gedrag enorm toegenomen. Het aantal neurowetenschappelijke studies is explosief gegroeid, en een boek als Wij zijn ons brein beleeft herdruk op herdruk. Steeds meer wordt duidelijk welke hersengebieden betrokken zijn bij welke vormen van menselijk gedrag en psychisch functioneren. Tegelijk […]
Systematische theologie

Ik geloof in mezelf: religie en spiritualiteit in een uitblinkcultuur

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Media | Samenleving

Ik geloof in mezelf ‘Ik geloof in mezelf’ is een uitspraak die rondzingt in de hedendaagse Wes terse cultuur. Mensen zjn overtuigd van hun eigen mogelijkheden, importantie en rechten, en wanneer dat niet het geval is, worden ze daartoe opgeroepen door coaches, de media, en in publicaties: ‘Geloof in jezelf! Haal het beste uit jezelf! […]
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

4. Preken onder hoogspanning

Alle aandacht! 2011 | Hanneke Schaap-Jonker | Homiletische Artikelen | Relaties

4 Preken onder hoogspanning Gedachten over de vormgeving van de preek met het oog op kinderen en jongeren Hanneke Schaap-Jonker Inleiding Jan (15): ‘De preek? Niks van te volgen! Hoogdravend gedoe, ik snap daar niks van. Volgens mij heeft de dominee het ook vooral tegen de ouderen, dus waarom zit ik er eigenlijk?’ Martha (9): […]