Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

‘Daarom heeft God Hem hoog verheven’

De eerste dag 2019 02 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

We komen dichter bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer. We bedenken hoe wij graag doodlopende wegen gaan, niet achter de Heer aan naar het leven. Vandaag mogen we al over de dood heen de verrezen Christus zien. Wij hoeven niet meer voor onszelf te leven, ‘maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt’ (2 Korintiërs 5:15). In 2 Kronieken gaan Juda en Jeruzalem ten onder, maar de gedeporteerden zullen terugkeren en Jeruzalem wordt hersteld. Psalmen 34, een acrostichon met het hele ABC van het geloof, zingt: ‘de Heer laat mensen veilig bij zich schuilen.’ De synagoge bidt het wekelijks. De verloren zoon mag schuilen bij zijn vader.

Bijbelwetenschappen

Het begin van het einde

De eerste dag 2019 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Met de evangelieboodschap van Openbaring 10:7 midden in de donkere dagen voor Kerstmis vatten we moed om de zware weken van de Voleinding achter ons te laten en vooruit te zien naar de Advent van onze Heer.

Bijbelwetenschappen

‘Houd moed, sta op, Hij roept je!’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Navolging

Bij Jesaja 59,9-19, Psalmen 13, Hebreeën 6,9-12 en Marcus 10,46-52 In Jesaja klaagt de uit Babel teruggekeerde rest van de stam Juda teleurgesteld: ‘We tasten als blinden langs de muur’ (Jesaja 59,10a). De oorzaak? Het onrecht, persoonlijk en collectief tegenover God en de medemens. De Heer zal komen, met gerechtigheid en redding, vergelding en strijdlust, […]

Bijbelwetenschappen

De Mensenzoon is H/heer van de sabbat

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Jezus

Bij Deuteronomium 26,5-11, Psalmen 81, 2 Korintiërs 4,5-12 en Marcus 2,23-3,6 De Deuteronomiumlezing bevat de jaarlijkse belijdenis die elke Israëliet uitspreekt bij het offer van de eerstelingen in het Beloofde Land. Psalmen 81 zingt lof aan God voor de bevrijding uit Egypte en maant het volk Hem trouw te blijven. In de epistellezing schrijft de […]

Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]

Bijbelwetenschappen

Het Woord is mens geworden

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 In de Kerstnacht mochten we, komend vanuit het duister, een groot licht zien. Engelen daalden neer uit de hemel en even verdween het duister van de nacht. Het kind in de kribbe zagen we, het nieuwe licht voor mensen op aarde. In het nog prille […]

Bijbelwetenschappen

Jezus’ moeizame weg voorzegd

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,11-15, (Nieuw) Liedboek voor de kerken 2013, 45:1.3, Galaten 4,1-7 en Lucas 2,33-40 In de Lutherse liturgie kijkt de zondag na Kerstmis vooruit naar de universele betekenis van het leven en werken van Jezus. Het zondagslied (Nieuw Liedboek voor de kerken 2013, 474) toont hoe de beweging vanuit de hemel de aarde nieuwe […]

Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]

Bijbelwetenschappen

De navolging van Jezus

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Vrede | Navolging

Bij Matteüs 16,21-27(28) en (Nieuwe) Liedboek voor de kerken 2013, 941 Matteüs 16,21-27(28) is onderdeel van een groter geheel, dat ook bij Marcus en Lucas als een geheel voorkomt (Matteüs 16,13-17:23, Marcus 8,27-9:32, Lucas 9,18-45). Dat moet een belangrijke overlevering uit de vroege kerk zijn. Wie is Jezus? Welke weg ‘moet’ Jezus vanaf hier gaan? […]