Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Praktische wijsheid en de opleiding tot werker in kerkelijke praktijken

Handelingen 2021 02 | Ciska Stark en Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Levenskunst

Waar halen pastores en geestelijk verzorgers in de huidige tijd hun wijsheid vandaan? Hoe kunnen opleidingen voor deze complexe en onzekere tijd goed opleiden? Welke belangrijke academische keuzes en visies staan hier op het spel? Pleidooi voor doordenking én gebruik van het concept praktische wijsheid, meer en explicieter dan nu gebeurt.
Kerkopbouw

Kerkverlating in perspectief

Handelingen 2020 03 | Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In dit nummer van Handelingen staat het verschijnsel kerkverlating in protestantse kerken centraal. De bijdragen bieden mogelijkheden om dit verschijnsel te leren kennen en duiden, om kerkelijk leidinggevenden inzicht te geven en mogelijke handelingsperspectieven te schetsen. Dat kerkverlating in deze Handelingen-editie belicht wordt vanuit uitsluitend protestantse hoek is een beperking in meerdere opzichten. Allereerst functioneel […]
Praktische theologie

De zaak is het waard

Handelingen 2019 02 | Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Samenleving

Een nummer over case studies - wat heeft dat nu uiteindelijk gebracht? Case studies zijn een specifieke methode waarmee kwalitatief onderzoek gedaan wordt. Dit soort onderzoek vraagt onze aandacht voor de concrete werkelijkheid, voor het gemarginaliseerde, voor de persoon van de onderzoeker, en voor de samenwerking tussen onderzoeker en degenen om wie het onderzoek draait. Wat in dit nummer voor het voetlicht is gehaald, betreft al deze aspecten.
Praktische theologie

Case studies: praktische theologie en het belang van een methode

Handelingen 2019 02 | Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Leiderschap

Dit nummer van Handelingen, gewijd aan een specifieke vorm van kwalitatief onderzoek: case studies, wil aantonen hoe waardevol juist deze onderzoeksvorm is voor wie zich - zowel in de praktijk van het werkveld als in onderzoek - met praktische theologie en religiewetenschap bezighoudt.
Kerkopbouw

Gemeentestichting als lont in het kruitvat

Handelingen 2017 03 | Hans Schaeffer & Henk Geertsema | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Missionair | Zingeving

In dit artikel willen we het verschijnsel ‘gemeentestichting’ belichten vanuit een specifieke denominatie, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De vraag die we centraal stellen is: hoe is de discussie over ‘gemeentestichting’ op de Generale Synode van deze kerken te begrijpen tegen de achtergrond van bredere kerkelijke ontwikkelingen in de periode 1990-2014, en welke handelingsaanwijzingen voor het omgaan met deze ontwikkelingen zijn daar uit af te leiden?
Kerkopbouw

Iedere kerk(vorm) heeft een veeleisende zending: Jezus navolgen in woorden en daden!

Handelingen 2017 03 | Hans Schaeffer & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Missionair | Navolging

Martijn Vellekoop stelt in het recente rapport van de Protestantse Kerk in Nederland, Op hoop van zegen, dat het pionieren onder meer ‘blijdschap’ teweegbrengt binnen de Protestantse Kerk omdat ze ‘zien dat mensen die niets (meer) met de kerk hadden, worden geraakt door Gods liefde’. Hij stelt dat er ‘tegen de trend in nieuwe kerken ontstaan’. Deze opgetogenheid herken ik van toen ik vanuit mijn eigen roomskatholieke achtergrond de Anglicaanse Fresh Expressions of Church op het spoor kwam tijdens mijn recente doctoraatsonderzoek. Zulke initiatieven kunnen ook katholieken inspiratie bieden met het oog op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen.
Kerkopbouw

Pionieren, een momentopname

Handelingen 2017 03 | Hans Schaeffer & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de wereld van gemeentestichting is een hausse aan vernieuwende projecten gaande, die geen eendagsvliegen blijken te zijn. Juist omdat pioniersarbeid vaak ‘on the cutting edge’ wordt verricht, kunnen we er van leren. Dit themanummer van Handelingen biedt zicht op een boeiend proces van kerkvernieuwing en wil bijdragen aan de doordenking van kerk-zijn.