Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Pastoraat | Praktische theologie

Wie ben ik? Gesprekswijzer bij een gedicht van Bonhoeffer

Pastoraatwijzer | Hans van Walsum | Poëzie | Pastoraat

In het gedicht ‘Wie ben ik’ geeft Bonhoeffer een inkijkje in zijn ziel. Het gedicht getuigt van de enorme worsteling tussen depressie en wanhoop, innerlijke kracht – of is het niet meer dan de schijn ophouden? – en het door God gekend zijn. Het gedicht roept herkenning op, nodigt uit tot nadenken over de eigen […]
Liturgie | Praktische theologie

Prikkelarme kerkdienst

Pastoraatwijzer | Hans van Walsum | Blog | Inclusie

In kerkdiensten gebeurt van alles. Je bent met veel mensen bij elkaar. Je zingt samen liederen, soms begeleid door allerlei verschillende instrumenten, en maakt daarbij een flinke hoeveelheid lawaai. Er wordt een beroep gedaan op je aandacht: een bijbelgedeelte dat gelezen wordt, gebeden die gebeden worden en een preek om naar te luisteren. Dat dat […]
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat en de ‘waarom’-vraag

Pastoraatwijzer | Hans van Walsum | Artikel, Overige artikelen | Kwaad, Lijden | Pastoraat, Zingeving

Waarom gebeuren er zulke verschrikkelijke dingen? Waarom moet mij dat overkomen? Waarom doen mensen elkaar dit aan? Het zijn vragen van mensen die door rampen worden getroffen of bij wie het leven almaar tegenzit. Hun verstand kan er niet bij. Hun rechtvaardigheidsgevoel verzet zich ertegen. Waarom zoveel lijden? De waarom-vraag: een vraag waar we ons […]
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat bij (geloofs)twijfel

Pastoraatwijzer | Hans van Walsum | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Basisinformatie en tips Het geloof hoort bij me. Ik omschrijf het vaak als: voor 49 procent twijfel en voor 51 procent zeker weten. Een instinctief zeker weten, dat bestaat naast het verstand. Het zijn twee parallelle sporen, zonder wissel ertussen.’ Aldus premier Mark Rutte in zijn ‘preek van de leek’ (6 november 2016, Duinzichtkerk, Den […]
Pastoraat | Praktische theologie

De Bijbel gebruiken in het pastoraat

Pastoraatwijzer | Hans van Walsum | Artikel | Pastoraat

Waarom bijbel lezen? Pastorale gesprekken vinden altijd plaats in het besef dat God er op de een of andere manier bij betrokken is. En hoe verschillend gelovige mensen ook tegen de Bijbel aankijken, een verbindend element is de overtuiging dat God zelf ons via die woorden en verhalen iets te zeggen heeft. In de Bijbel […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:21 – Nieuwjaar

Postille 2012 | Hans van Walsum | Preekschets | Verbond | Jaarwisseling

Lucas 2:21 Nieuwjaar Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Schriftlezing: Lucas 2:21-24 Het eigene van de zondag Eens in de paar jaar valt Nieuwjaar op zondag. In tegenstelling tot […]
Prediking

Preekschets Psalm 71:3a – Oudjaar

Postille 2011 | Hans van Walsum | Preekschets | Gerechtigheid | Bidden, God, Jaarwisseling

Psalm 71:3a Oudjaar Wees de rots waarop ik wonen. Schriftlezing: Psalm 71 Het eigene van de zondag In de meeste gemeenten is het de trouwe kern die op oudejaarsavond nog naar de kerk gaat. Er hangt hoe dan ook vaak een wat melancholische sfeer. Die moet niet versterkt worden, maar hoeft ook niet te worden […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:15 – Kerst

Postille 2011 | Hans van Walsum | Preekschets | God, Kerst

Lucas 2:15 Kerstmorgen Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Schriftlezing: Lucas 2:15-20 Het eigene van de zondag Zondag 25 december, kerstmorgen. Deze zondag zal het drukker zijn dan andere zondagen door het jaar heen. Naast de vaste bezoekers […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:10 – Kerst

Postille 2011 | Hans van Walsum | Preekschets | Verbond, Verlossing | Kerst

Lucas 2:10 Kerstnacht ‘Wees niet bang’. Schriftlezing: Lucas 2:1-14 Het eigene van de zondag Kerst is nog steeds hét feest. Van de christelijke feesten brengt Kerst het hart en het handelen van de mensen het meest in beweging. Kerst is een ‘totaalinstituut in de tijd’ (M. Josuttis). Het feest is niet stuk te krijgen. En […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:37

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Gerechtigheid, Verdriet | Eeuwigheidszondag, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Relaties

Romeinen 8:37 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in vele gemeenten in het teken van het gedenken van de gestorvenen. […]