Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Nóg eens geprobeerd

De eerste dag 2019 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Misschien gaat het vandaag wel over kosten en baten en hoe die met elkaar in evenwicht moeten zijn. God heeft Mozes al eerder geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Maar Mozes aarzelt nog steeds en twijfelt heviger dan ooit. Nu waagt God een nieuwe poging. Hij roept Mozes voor de tweede keer. Lukt het nu wel om hem zover te krijgen?

Bijbelwetenschappen

Een ontmoeting die ontroert

De eerste dag 2019 01 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze laatste Adventszondag vertoont de aankondiging van een geboorte door de profeet Micha onmiskenbaar een messiaans karakter. Het gaat logischerwijs om een koninklijke geboorte, gezien de verwijzing naar koning David (vermelding van Betlehem) en de verwijzing naar Psalmen 72 (vgl. Micha 5:3b met Psalmen 72:8b). Met de geboorte van dit kind breekt er volgens deze heilsprofetie een nieuwe, betere tijd aan.

Bijbelwetenschappen

De zonen van Zebedeüs

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Pastoraat

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 Als opmaat voor de evangelielezing (‘Wanneer U heerst in uw glorie’, Marcus 10,37 – Nieuwe Bijbelvertaling) verwijzen de profetische woorden van Jesaja primair naar toekomstig horen en zien. Alles is immers perceptie: het is maar hoe je het bekijkt en wat je wilt horen. Maar wisten de zonen van […]

Bijbelwetenschappen

Uit de nood gered

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jezus

Bij Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52 Jesaja schetst de roemrijke daden van de Heer, Marcus levert de illustratie met het verhaal over Jezus die zijn leerlingen in de boot op het meer tegemoetkomt over het water. De Heer wilde een redder zijn voor het Godsvolk (Jesaja 63,8b), Jezus bracht de angst van zijn leerlingen tot […]

Bijbelwetenschappen

Consolidatie van het heil

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 26,1-13 en Johannes 20,(19)24-31 Deze zondag staat ook bekend als ‘Beloken Pasen’ omdat er iets wordt afgesloten. Vandaag gaan de luiken dicht, de luiken van het Paas-octaaf. Het is de achtste dag van het Surrexit Dominus Vere. De juichstemming van Pasen klinkt bij Jesaja door in het danklied vanwege de redding en de […]

Bijbelwetenschappen

Koninklijke confrontaties

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘de drie koningen’? De profetenlezing en de psalm geven het antwoord. Jesaja 60,1-6 kan gelezen worden als een beschrijving van het einde der tijden, […]

Bijbelwetenschappen

Gods genade en barmhartigheid

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden, Vrede | Ziekte

Bij 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus 1,40-45 In beide lezingen staat het genezen worden van melaatsheid (‘huidvraat’) centraal. Zowel Naäman als de man die naar Jezus ging ont- vangen genezing, en dit raakt hen beiden diep. Voor Naäman is zijn genezing een bewijs dat er ‘behalve in Israël in de hele wereld geen God is’ […]

Bijbelwetenschappen

De schapen en de bokken

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Levenskunst

Bij Ezechiël 34,11-17 en Matteüs 25,31-46 De Schriftlezingen voor deze dag kunnen geïnterpreteerd worden als een eschatologische proclamatie van Het Uur U: het moment waarop God als koning van het heelal binnentreedt in onze geschiedenis om te oordelen over goed en kwaad. De profetenlezing en de evangelielezing zullen bij elkaar geplaatst zijn vanwege de gebruikte […]

Bijbelwetenschappen

Een vraag naar de bekende weg?

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Relaties

Bij Ezechiël 34,20-31 en Matteüs 22,34-46 De gestalte van David als personificatie van een type leiderschap naar Gods hart: dat zou een verbindende schakel kunnen zijn tussen de profetenlezing en de evangelielezing. Bij het keurmerk van goed pastoraat en verantwoord leiderschap mag je aan David denken. Alsof alle messiaanse verwachtingen van heden en toekomst in […]

Bijbelwetenschappen

Leren onderscheiden tussen doen en horen

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Dienen | Navolging

Bij Jeremia 7,2-7(11), Romeinen 8,12-17 en Matteüs 7,15-21 De onderscheiding van geesten heeft in de Bijbel ook betrekking op het onderscheid tussen ware en valse profetie. In het evangelie voor deze dag is Jezus er duidelijk over (Matteüs 7,15). Voor Paulus is het Gods Geest die het verschil maakt (Romeinen 8,14vv.). Wanneer spreekt een profeet […]