Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]

Bijbelwetenschappen

Vasten ten dienste van Gods Koninkrijk

De eerste dag 2018 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, Psalmen 57 en Matteüs 6,1-6.16-21 Wanneer we de Jesajatekst voor Aswoensdag lezen, dan is het goed om ons te realiseren dat de woorden uit Matteüs ontleend zijn aan de Bergrede. Een uitvoerig betoog, Jezus in de mond gelegd, dat aan- vangt met de mededeling dat Jezus dé berg op gaat, waarna de […]

Bijbelwetenschappen

Wees eensgezind en barmhartig

De eerste dag 2017 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

Bij Jeremia 32,37-42 en Lucas 16,1-9 Jeremia kan meer dan jeremiëren. Hij spreekt ook woorden van hoop. Woorden die aan de Eeuwige worden toegeschreven. De profeet is getuige van de teloorgang van het land. Dat wordt onder de voet gelopen door de Babyloniërs. Een situatie die, zoals bij veel profeten, wordt geduid als een straf […]

Bijbelwetenschappen

Armoede: eigen schuld?

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Pastoraat

Bij Amos 6,1-10, Psalmen 146 en Lucas 16,19-31 Gods Koninkrijk Boontje komt om zijn loontje, zouden we deze zondag kunnen zeggen. Daarbij doelend op die mens die in het verhaal van Lucas in weelde heeft geleefd, maar zich van het lot van de arme Lazarus niets heeft aangetrokken. We zouden ons daarbij kunnen afvragen hoe […]

Bijbelwetenschappen

Wie niet tegen u is, is vóór u

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Vertrouwen | Navolging

Bij 1 Koningen 19,19-21 en Lucas 9,51-62 In Lucas’ getuigenis zijn we aanbeland bij het moment waarop Jezus zijn weg naar Jeruzalem gaat. Maar daar gaat wel wat aan vooraf. Er is de gedaanteverandering op de berg waar Mozes en Elia zich bij Jezus voegen en spreken over zijn heengaan (Gr.: exodos), over zijn voleinding […]

Bijbelwetenschappen

Gij zult JHWH uw God alleen dienen

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81 en Lucas 4,1-13 Wanneer ik de Deuteronomiumtekst van vandaag onder ogen krijg, gaan mijn gedachten terug naar de eerste plek waar ik als pastor werkzaam was. In een agrarisch gezin heerste de opvatting dat Schriftteksten zo letterlijk mogelijk dienden te worden verstaan en uitgevoerd. Een van de vaste werkzaamheden op […]

Bijbelwetenschappen

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Hemel | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalm 24 en Matteüs 5,1-12 Een kerkelijk prelaat van de Rooms-Katholieke Kerk werd eens bij Knevel en Van den Brink gevraagd wat heiligen nou precies zijn. Het antwoord was heel eenvoudig: heiligen zijn mensen die eens op aarde geleefd hebben en nu in de hemel zijn. Wanneer we de officiële rooms-katholieke richtlijnen […]

Bijbelwetenschappen

Vreugde om de komst van de Verlosser

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Psalm 147,12-20 en Lucas 2,33-40 Jesaja is bijna ten einde, een einde dat gekenmerkt wordt door vreugde (61,3.7.10). De gelezen perikoop maakt deel uit van een grote lofzang op Jeruzalem (Jesaja 54-62). De profeet kondigt een genadejaar af van de Eeuwige zelf (61,2). Een grote jubelzang, omdat het land weer het land […]

Bijbelwetenschappen

Tien woorden ter bevrijding

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25) Wanneer ‘in den beginne’ God zijn scheppende werk doet (Gen. 1), dan klinkt tien keer: God sprak. Tien woorden met als resultaat dat God ziet dat alles goed, ja, zeer goed is. Dat mogen we beschouwen als het oudste visioen in de Schriften. Een grote droom, toegeschreven aan God […]

Bijbelwetenschappen

Parabels

De eerste dag 2014 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Hemel, Kwaad | Jezus

Bij Psalm 119,121-128 en Matteüs 13,44-52 Er gaat in Matteüs 13 een hele trits parabels aan ons voorbij. Parabels waarin wordt gezaaid, op de weg, op de rotsen, tussen de distels en op goede grond. Er is gezaaid waarbij gewas gelijk opschiet met onkruid. Er is een mosterdzaadje geplant. Vandaag vindt iemand een schat in […]