Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Ester 4:16

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets | Lijden

Ester 4:16 Ga heen, vergader al de joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Schriftlezingen: Genesis 18:22-33; Ester 4:1-17; Matteüs 5:13-16 Het eigene van de zondag De tekstkeuze voor deze en drie andere zondagen is bepaald door een continu-lezing van […]
Bijbelwetenschappen

Een mens in crisissituatie

Interpretatie 2006 | Henk Jagersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Profeet | God

1 Koningen 19:1-8 Een mensenleven kent hoogtepunten en dieptepunten. Een karakteristiek voorbeeld daarvan biedt het verhaal van Elia dat we in 1 Koningen 19:1-8 vinden. Deze profeet heeft in het vorige hoofdstuk met de grote nederlaag van de profeten van Baäl een groot hoogtepunt beleefd. Dit had tot gevolg dat Elia in een soort overwinningsroes […]
Bijbelwetenschappen

Waar zijn al die ‘engelen’ gebleven?

Interpretatie 2005 | Henk Jagersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

De aanduiding ‘engel’ in veel bijbelvertalingen Wanneer we vertalingen van de bijbel opslaan, vinden we daarin ongeveer driehonderd keer de aanduiding ‘engel’ of ‘engelen’. We kunnen dus rustig vaststellen dat het in de bijbel wemelt van ‘engelen’. Wat we ons in dit opzicht kunnen of zelfs moeten afvragen, is hoe het komt dat er in […]
Prediking

Preekschets Ester 3:7

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets | Kwaad, Vertrouwen

Ester 3:7 In de eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Pur – dat is het lot – voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde, de maand Adar. Schriftlezingen: Exodus 17:8-16; Ester 3:1-15; Lucas 18:35-43 Het eigene van de […]
Prediking

Preekschets Ester 5:7,8

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets

Ester 5:7, 8 Toen gaf Ester ten antwoord: Mijn verzoek en wens is: Indien ik de genegenheid van de koning gewonnen heb en het de koning behaagt mijn verzoek toe te staan en mijn wens in te willigen, dan moge de koning met Haman komen tot het feestmaal dat ik voor hen aanrichten wil: dan […]
Prediking

Preekschets Ester 6:11

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets | Verlossing

Ester 6:11 Toen nam Haman dat kleed en dat paard en hij bekleedde Mordekai en deed hem rijden over het plein der stad en hij riep voor hem uit: Zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen! Schriftlezingen : Ester 6:1-14 ; Matteüs 13:31-32; Johannes 21: 1-3. Het eigene van de […]