Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Oefenruimte

Ouderlingenblad 2022 05 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar

In het themanummer van de vorige maand ging het over discipelschap en karaktervorming in de kerk en het geloof. Een thema dat niet alleen gelezen wil zijn, maar waar we concreet wat mee kunnen doen. Aan de slag dus...
Gemeenteopbouw

Tempel én dorpshuis

Ouderlingenblad 2022 02 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Kerk in de wereld

Wat betekent het kerkgebouw voor de mensen die er komen, geregeld of incidenteel? Welke waarde heeft het, welke emotie roept het op? Voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor het dorp, de wijk of de buurt? Hoe zien en ervaren we een kerkgebouw, in onze eigen omgeving of waar dan ook?
Prediking

Het eigene van de kerk bij de uitvaart

Ouderlingenblad 2021 09 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een uitvaart is een emotioneel en indringend gebeuren, die tegenwoordig ook steeds meer persoonlijk en uniek lijkt te moeten zijn. Kerkelijke en seculiere uitvaarten zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Wat maakt het afscheid eigenlijk tot een kerkelijke uitvaart?
Wereldkerk

Predikant in tijden van Covid-19

TussenRuimte 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Media | Leiderschap

Hoe gaan kerken om met de online werkelijkheid waarvan wereldwijd in allerlei samenlevingen sprake is sinds het uitbreken van de pandemie? Op een internationale conferentie in mei 2021 naar kerk-zijn in tijden van corona (CONTOC) waren er naast overeenkomsten tussen kerken ook boeiende verschillen te zien.
Praktische theologie

Psalmen lezen in een kleine groep met behulp van lectio divina

Kerk en Theologie 2021 02 | Anne-Maaike Pathuis & Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Rust | Levenskunst

De Psalmen vormen al eeuwenlang het ‘liedboek’ van Joodse en christelijke gelovigen. Ze worden zowel individueel als gemeenschappelijk gezongen, gelezen en gebeden. Tot op de dag van vandaag zijn psalmen prominent aanwezig in de liturgie van protestantse kerken. Calvijn schrijft dat het boek van de Psalmen alle delen van de ziel ontleedt, ‘omdat er geen aandoening in de mens is, die hier niet als een spiegel voorgesteld wordt.’
Liturgie

Online kerk zijn in de coronacrisis een vergelijkend onderzoek

Laetare 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

Vanaf maart 2020 kwamen de (wijk)gemeenten en parochies in Nederland terecht in een nieuwe werkelijkheid, waarmee de meesten geen ervaring hadden: online kerk zijn. Kerken die al voor de coronacrisis hiermee vertrouwd waren, hadden vaak een geoefend team klaarstaan om de registratie van de vieringen soms op een zodanige manier vorm te geven dat het leek op een echte televisiedienst.
Praktische theologie

Co-creatie in onderzoek naar christelijke geloofspraktijken

Handelingen 2021 01 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Relaties

Een respons van de auteur van Collaborative Practical Theology op de bijdragen van Hans Schilderman, Sjaak Körver, Jack Barentsen, Monique van Dijk-Groeneboer en Jimme Keizer die reageerden op het boek van Henk de Roest in dit themacluster van Handelingen.
Gemeenteopbouw

Online kerk-zijn in de coronacrisis

Ouderlingenblad 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

Van de nood een deugd makend… in juni 2020 is gestart met een groot internationaal onderzoek naar kerkelijke ervaringen in de coronatijd. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar een impressie is er al wel van te geven. In de tijd vanaf maart 2020 moesten veel lokale kerken eerst goed overleggen wat de gevolgen waren […]
Diaconaat

Kerk en crisis

Ouderlingenblad 2021 02 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Pastoraat

Inleiding op het themanummer Dit themanummer komt voort uit de actualiteit van de coronacrisis en hoe kerken daarop reageren. Maar deze crisis is niet de eerste (en de laatste…?) die kerken meemaken. In deze inleiding enkele grote lijnen naar eerder en elders. Een crisis kan zich plotseling of in korte tijd voordoen: een ongeluk of […]
Gemeenteopbouw

Kerkopbouw en praktische ecclesiologie 2017-2020

Handelingen 2020 04 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de afgelopen jaren hebben denkers rond kerkopbouw en praktische ecclesiologie niet stil gezeten. In dit korte Trendbericht lichten we er een aantal specifieke thema’s uit. Daarnaast is er op de website van dit tijdschrift parallel hieraan het veel uitvoeriger en bredere Literatuuroverzicht rond dit onderzoeksveld. We concentreren ons hier op achtereenvolgens leiderschap, pionieren en […]