Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Aan de slag met ‘de geestelijke dimensie van gemeenteopbouw’

Zowel in juni als midden in de zomer zijn u themanummers aangereikt: de eerste over ‘de Geest’, het tweede over ‘de geestelijke dimensie van gemeenteopbouw’. In dit ‘Aan de slag’ blijken beide thema’s met elkaar te verbinden en wordt, als handreiking voor bespreking ervan, de methode CBA (van Marius Noorloos) uitgewerkt. U kunt er zó mee aan de slag…

Basis

Psalmen lezen in een kleine groep met behulp van lectio divina

De Psalmen vormen al eeuwenlang het ‘liedboek’ van Joodse en christelijke gelovigen. Ze worden zowel individueel als gemeenschappelijk gezongen, gelezen en gebeden. Tot op de dag van vandaag zijn psalmen prominent aanwezig in de liturgie van protestantse kerken. Calvijn schrijft dat het boek van de Psalmen alle delen van de ziel ontleedt, ‘omdat er geen aandoening in de mens is, die hier niet als een spiegel voorgesteld wordt.’

None

Online kerk zijn in de coronacrisis een vergelijkend onderzoek

Vanaf maart 2020 kwamen de (wijk)gemeenten en parochies in Nederland terecht in een nieuwe werkelijkheid, waarmee de meesten geen ervaring hadden: online kerk zijn. Kerken die al voor de coronacrisis hiermee vertrouwd waren, hadden vaak een geoefend team klaarstaan om de registratie van de vieringen soms op een zodanige manier vorm te geven dat het leek op een echte televisiedienst.

Nieuwe boeken