Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De leerschool in de woestijn

De eerste dag 2020 02 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

Israël leeft te midden van andere, machtigere volkeren. Hoe dan omgaan met elkaar, met leiderschap, het verlangen naar vrijheid, maar ook naar bestaanszekerheid? Tegen die achtergrond schrijven bijbelse auteurs de verhalen over de uittocht.
Bijbelwetenschappen

God komt!

De eerste dag 2020 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

lles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenkomt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. Deze profetische overtuiging leeft onder het volk dat lijdt onder de Romeinse bezetter. Zij zien uit naar de Messias, de door God gezalfde die tot bevrijding geroepen is. Erkent men dan in Jezus die bevrijder?
Bijbelwetenschappen

Wie zijn kinderen van Abraham?

De eerste dag 2019 04 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Wie als kind van Abraham benoemd wordt, weet zich deel uitmaken van een eeuwenlange traditie van goddelijke ontferming en beloften. Wie tot de kinderen van Abraham gerekend mag worden, is een terugkerende discussie door het Lucasevangelie heen en wordt in Lucas 19 verbonden met Jezus’ identiteit als Mensenzoon.
Bijbelwetenschappen

‘Is niet mijn woord zo: als een vuur?’

De eerste dag 2019 03 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Navolging

Vuur is in bijbelse teksten een krachtig beeld van Gods aanwezigheid. Als een stem uit het vuur klinkt Gods woord telkens weer in Deuteronomium. Als vuur is Gods aanwezigheid zichtbaar bij de uittocht. Gods oordeel en toorn uiten zich in vuur, en dat vuur gaat op de dag van JHWH aan Gods komst vooraf. Zowel Jeremia als Lucas maken dan ook gebruik van dit beeld om hun boodschap kracht bij te zetten.
Bijbelwetenschappen

De Johannespassie

De eerste dag 2019 02 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het verhaal van de uitlevering, veroordeling en kruisiging van Jezus vindt in verschillende scènes plaats. De plaatsaanduidingen vormen een kader waarbinnen de auteur van Johannes de verhouding van de betrokkenen tegenover Jezus schetst, evenals de houding van Jezus zelf.
Bijbelwetenschappen

Een jaar van welbehagen voor de Heer

De eerste dag 2019 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie wil de betrouwbaarheid van de christelijke boodschap bepleiten. Het relaas over Jezus is dan ook niet neutraal, maar nodigt de lezers uit om te zien hoe datgene wat in en rond Jezus gebeurd is, samenhangt met hun liefde voor God. Deze insteek maakt dat Lucas voortdurend diverse aspecten van dit verhaal aanbrengt, heropneemt, opnieuw verdiept. De passage van Jezus’ eerste optreden in zijn vaderstad Nazaret is dan ook literair nauw verbonden met de omliggende perikopen en is in die samenhang te lezen.
Bijbelwetenschappen

Wie is er god?

Schrift 2017 03 | Sabine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Wie het boek Judit voor het eerst openslaat, zal het wellicht verrassen dat het personage waarnaar het boek vernoemd is, pas halverwege het verhaal opduikt. Het geheel valt zo in twee grote delen uiteen: hoofdstuk 1–7 en 8–16. Dit ondersteunt de globale golfslag van beweging en tegenbeweging door het boek heen.
Bijbelwetenschappen

God geven wat God toekomt

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen, Rijkdom | Pastoraat

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Het verhaal van de arme weduwe kan gelezen worden als uitwerking van wat het betekent aan God te geven wat God toekomt. Bovendien maakt dit verhaal ook deel uit van Marcus’ duiding van de verwoesting van de tempel. Eerder in Marcus 12 kreeg Jezus de vraag of het geoorloofd […]
Bijbelwetenschappen

Gastvrijheid of uitsluiting

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Kerk in de wereld

Bij 2 Koningen 4,8-18 (37) en Marcus 7,24-30 Een plaats om je terug te trekken, dat is wat de vrouw uit Sunem Elisa biedt, en waarnaar Jezus op zoek gaat in Marcus 7. Zo wordt een huis de locatie waar de verhalen over de profeet respectievelijk Jezus zich verder kunnen ontwikkelen. Voor Elisa is speciaal […]
Bijbelwetenschappen

Ik ben de goede herder

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Verlossing | Jezus

Bij Ezechiël 34,1-10 en Johannes 10,11-16 Spreken in gelijkenissen roept de lezers op om hun eigen positie te bepalen. Herkennen ze zichzelf en anderen erin? Waar (h)erkennen ze God? En hoe bepaalt dat hun woorden en gedrag? Zowel Ezechiël als Johannes gebruikt een bekend beeld, van schapen en hun herder(s), om de complexe relaties tussen […]