Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In ‘s Heren Naam: Jezus

De eerste dag 2018 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Geest, Jezus

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Vandaag, op de eerste dag van het ‘jaar onzes Heeren’ 2018 staat de Naam centraal. We beginnen elk nieuw jaar anno Domini met de naamdag van Jezus. In de kerkelijke traditie is 1 januari de achtste dag van Jezus’ leven (zijn geboortedag op 25 december meegerekend) en […]
Bijbelwetenschappen

De vergeestelijking van de tempel

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Geest

Bij Deuteronomium 6,20-25, 1 Petrus 2,1-10 en Johannes 14,1-14 Deuteronomium 6 biedt een goede indruk van het hele boek, met het Sjema‘ (6,4vv), de aansporing tot trouw aan de Heer en een aantal praktische aanwijzingen om steeds bij de Heer bepaald te worden. Onze perikoop begint met de karakteristieke ‘kindsvraag’ naar betekenis. Zoals het in […]
Bijbelwetenschappen

Gemeenschap door de Geest tot dienst bezield

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Vrede | Geest

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31 Sleutelwoorden De evangelielezing bevat de leessleutel voor het Johannesevangelie (Johannes 20,30-31) en verbindt daardoor met sleutelwoorden als ‘Messias’, ‘Zoon van God’, ‘geloven’ en ‘leven’ belangrijke thema’s die elk hun uitwerking zouden verdienen. ‘Gelovende, hebben jullie leven’ (Johannes 20,31): jullie samen, als gemeenschap, ‘in zijn naam’. Volgens […]
Bijbelwetenschappen

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2013 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Navolging

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aangetroffen, Elia heeft geen graf. Jezus werd zegenend opgenomen in de hemel, Elia werd weggenomen toen er een vurige bespannen wagen voorbijkwam. Jezus beval […]
Bijbelwetenschappen

Kleur zonder woorden

Interpretatie 2012 | Izaak de Hulster | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Kleuren in het Oude Testament en de archeologie Als we over archeologie en kleur in het Oude Nabije Oosten beginnen, komen ons beelden van Egyptische schilderingen voor ogen, maar hebben we weinig associaties bij het Oude Israël. Wenden we ons tot het Oude Testament, dan denken we bij het thema ‘kleur’ al gauw aan Jozefs […]
Bijbelwetenschappen

God werkt aan onze toekomst

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Zacharia 8,4-8.20-23, Psalm 34,12-23, Efeziërs 6,10-20 en Marcus 8,22-26 De samenvatting van de boodschap van een preek over deze drie best verschillende gedeelten zou kunnen zijn: ‘God zegt: ‘Ik ben er, voor iedereen overal, persoonlijk – en geef jullie kracht opdat jullie standhouden’.’ ‘Zie, hier ben ik’ Door het lezen van Genesis 22, de […]
Bijbelwetenschappen

Gods Geest: onze afhankelijkheid

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Numeri 11,24-29, Marcus 9,38-50 en Jakobus 4,11-17 Deze drie teksten benadrukken dat we Gods werk en de toekomst niet kunnen overzien en roepen zo op tot een houding van afhankelijkheid en nederigheid tegenover elkaar. Nadere bestudering bepaalt ons bij het karakter van God en leert ons waarin we radicaal moeten zijn. Gods Geest: leiding […]
Diaconaat

Verenigd aan tafel

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Oecumene

Bij Handelingen 6,1-7 Wie is verantwoordelijk? Wie beslist? Hoe geef je leiding? De tekst presenteert ons een mooi staaltje cybernetica, spoort ons als gemeente aan tot onderlinge zorg en eenheid en als inviduen tot onberispelijk gedrag en bereidheid tot dienst aan anderen. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer God ons zegent. Weduwen Er zijn verschillende […]
Bijbelwetenschappen

Gods onderneming

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Missionaire gemeente

Bij Handelingen 5,12-25 Het lezen van Lucas’ bericht over de jonge kerk is steeds opnieuw een uitnodiging of uitdaging voor kritische zelfreflectie. Wat een elan, wat een moed en doorzettingsvermogen, wat een groei, wat een werk Gods! Ons scheiden weliswaar tweeduizend jaar, maar soms kijken we misschien net zo jaloers als de priesters (5,17). Naast […]
Bijbelwetenschappen

In ‘s Heren naam: Jezus

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Geest, Jezus

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Vandaag, op de eerste dag van het ‘jaar onzes Heeren’ 2012 staat de naam centraal. We beginnen elk nieuw jaar anno Domini met de naamdag van Jezus. In de kerkelijke traditie is 1 januari de achtste dag van Jezus’ leven (zijn geboortedag op 25 december meegerekend) en […]