Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

4. Het evangelie naar Lucas: het Evangelie van de Heiland van de wereld

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

De situatie waarin het evangelie geschreven werd Aan wat wij als het derde evangelieverhaal kennen wordt door de oudkerkelijke traditie eenparig de naam verbonden van Lucas. Het oudste getuigenis van de traditie is dat van Irenaeus waarin – zoals we zagen – gezegd wordt, dat Lucas, de metgezel van Paulus, het door Paulus verkondigde evangelie […]
Bijbelwetenschappen

5. Het evangelie naar Johannes: het Evangelie van de Zoon van God

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie die in de apostel Johannes de auteur ziet van het vierde evangelie gaat ver terug in de geschiedenis van de kerk. Het eerst vinden we bij Irenaeus expliciet uitgesproken, dat de apostel Johannes de auteur is van het evangelie. Irenaeus zegt in Adversus Haereses […]
Bijbelwetenschappen

3. Het evangelie naar Marcus: het evangelie van de Zoon des mensen

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie noemt unaniem Marcus als de auteur van wat wij kennen als het tweede evangelieverhaal. Eveneens unaniem brengt daarbij die traditie de persoon van Marcus in relatie met de persoon van Petrus. Het oudste getuigenis dat we in dit verband bezitten is het – reeds […]
Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]
Bijbelwetenschappen

1. het woord ‘evangelie’

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

Wanneer in het Nieuwe Testament het zelfstandig naamwoord „evangelie” en het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” voorkomen, hebben deze een duidelijk oudtestamentische achtergrond. In het Oude Testament wordt het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” gebruikt ter aanduiding van het verkondigen van een vreugdevolle tijding. Daarmee kan een willekeurige vreugdevolle tijding bedoeld zijn. Zo gaat het b.v. in […]