Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op zoek naar een koningskind

Interpretatie 2021 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

Augustinus’ preken op Epifanie Het feest Epifanie is in het Nederlands officieel weergegeven als het feest van de Verschijning of Openbaring van de Heer. Lees dit artikel in PDF

Bijbelwetenschappen

Een wijze uit het Westen over een wijze uit het Oosten

Interpretatie 2017 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar

Augustinus over epifanie Op 6 januari vieren de kerken in het Westen epifanie. De officiële Nederlandse benaming luidt verschijning van de Heer of openbaring des Heren; in de volksmond is het feest bekend gebleven als het driekoningenfeest vanwege het belangrijkste thema, ontleend aan het evangelie volgens Matteüs. In hoofdstuk 2 hiervan wordt verhaald hoe drie […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Met mate

Interpretatie 2013 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Monastiek

Augustinus over zingen in de liturgie Kloostergemeenschappen leven volgens oude regels. Ouder nog dan de bekende Regel van Benedictus is de leefregel van Augustinus, die leidend is voor het leven in tal van kloosterorden, zoals de augustijnen, de dominicanen en de norbertijnen. In deze regel van Augustinus, ook bekend als het Praeceptum, staat een raadselachtig […]

Bijbelwetenschappen

Open de ogen van je hart!

Interpretatie 2008 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Navolging

Augustinus’ verkondiging over de genezing van de blindgeborene Over het verhaal van de blindgeborene die door Jezus genezing vindt (Joh 9:1-41) zijn van Augustinus (354-430) vijf preken (s.) bewaard gebleven. Onlangs werden ze voor het eerst in Nederlandse vertaling gepubliceerd. Behalve vijf preken is er een zesde tekst over hetzelfde verhaal: een verhandeling of tractaat […]

Bijbelwetenschappen

Waait de wind nog waarheen zij wil?

De eerste dag 1999 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Augustinus’ verkondiging op het Pinksterfeest 1 In de beeldende kunst wordt de Heilige Geest uitgebeeld als een duif, als vinger Gods en als tongen van vuur.2 In het verhaal over de nederdaling van de Geest in de bovenzaal van Jeruzalem op de Vijftigste dag wordt bovendien gesproken over gedruis als vaneen hevige wind. Met de […]

Bijbelwetenschappen

Met het hoofd in de hemel maar met de voeten op de grond

De eerste dag 1997 | J.W.C.M. (Hans) van Reisen | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Augustinus’ verkondiging op Hemelvaartsdag 1 Wie overzicht probeert te krijgen van Augustinus’ preken in het algemeen en van zijn preken voor het liturgische jaar in het bijzonder, kan zich verbazen over het aantal bewaarde preken dat Augustinus op Hemelvaartsdag heeft gehouden. Het zijn er namelijk dertien.2 Van Augustinus’ pinksterpreken zijn er bijvoorbeeld slechts acht bewaard […]