Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Handelingen 27:23

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Boersema | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Het is een adembenemende vertelling van Paulus aan zijn medereizigers, als hij spreekt over de engel die bij hem kwam. Anders dan de overigen aan boord had hij zich in de benauwde ruimte in het stampende schip, met 276 mensen om zich heen, te ruste gelegd, enige privacy gecreëerd en toen kwam een engel. De anderen hebben hem niet opgemerkt. Nee, want engelen hebben geen lichaam en je ziet ze niet, behalve als ze speciaal voor jou komen en willen dat jij ze ziet.
Prediking

Preekschets Handelingen 19:20

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Boersema | Preekschets | Geloofsbelijdenis | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Dit verhaal gaat over Demetrius de zilversmid, die met zijn personeel druk bezig is met de fabricage en verkoop van kleine tempeltjes, afbeeldingen van de grote tempel van Artemis in Efeze. Hij heeft ook collega’s, concurrenten, die hetzelfde doen.
Prediking

Preekschets: 1 Koningen 19:13

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Boersema | Preekschets | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Elia is met Mozes de meest iconische profeet uit het oude testament; hij wordt als 'voorloper' van de Messias genoemd in de laatste profetieën van het OT. Wie is die Elia die voor de Messias uitloopt? Jezus zelf ziet in Johannes de Doper de Elia, die komen zou. Deze preekschets kan voor Advent gebruikt worden, maar ook los ervan in een najaarsdienst naar keuze'
Prediking

Preekschets 1 Koningen 17:1

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Boersema | Preekschets | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Elia is met Mozes de meest iconische profeet uit het oude testament; hij wordt als 'voorloper' van de Messias genoemd in de laatste profetieën van het OT. Wie is die Elia die voor de Messias uitloopt? Jezus zelf ziet in Johannes de Doper de Elia, die komen zou. Deze preekschets kan voor Advent gebruikt worden, maar ook los ervan in een najaarsdienst naar keuze'
Prediking

Preekschets Johannes 14:20

Preekwijzer 2019 | Jan Boersema | Preekschets

6e zondag na Trinitatis Te dien dage zult gij weten dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij en ik in U. Johannes 14:20 (NGB) Schriftlezing: Johannes 14:15-31 Thema: Begrijpen wie Jezus isPunten bij het thema: 1 Door na te denken over ‘de dag’ die Hij aankondigt 2 Door na te denken over […]
Prediking

Preekschets Johannes 6:27

Preekwijzer 2019 | Jan Boersema | Preekschets

5e zondag na Trinitatis U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Johannes 6:27Schriftlezing: Joh. 6:22-40 Thema: Aandacht voor duurzaamheidAandachtspunten: 1. Duurzaam voedsel, 2. Duurzame energie Het eigene […]
Prediking

Preekschets Johannes 3:3,16

Preekwijzer 2019 | Jan Boersema | Preekschets

4e zondag na Trinitatis Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. (..) Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tekst: Joh. 3:3 en Joh. 3:16 […]
Prediking

Preekschets Johannes 2:11,22

Preekwijzer 2019 | Jan Boersema | Preekschets

3e zondag na Trinitatis Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. (..) Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. Joh. 2:11 […]
Prediking

Preekschets Romeinen 1:14a

Preekwijzer 2015 | Jan Boersema | Preekschets | Schuld | Geest

16e zondag na Trinitatis Romeinen 1:14a Ik sta ten dienst van alle volken. Schriftlezing: Romeinen 1:1-16 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst. De vakantietijd is achter de rug. Het nieuwe seizoen is begonnen. Het is tijd voor de mens om zich te bezinnen op […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 3:6b

Preekwijzer 2015 | Jan Boersema | Preekschets | Bekering | Geest

15e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 3:6b Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:1-11 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst. De vakantietijd is achter de rug. Het nieuwe seizoen is begonnen. Het is tijd voor de mens om […]