Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw

Kennen en horen

Kerk en Theologie 2020 03 | Klaas-Willem de Jong & Jan Dirk Wassenaar | Artikel, Overige artikelen

De stem van de gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland ‘De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.’, aldus artikel VI-5 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).[1] […]
Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:29 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag … maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:20 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Goede Vrijdag

… maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een lam zonder […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:22- zondag van de zomer

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

… heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief… 1 Petrus 1:22 Schriftlezingen: 1 Petrus 1:22-2:10 en 4:7-11 Zie ook Preekschets bij 1 Petrus 3:8 Thema Voor Postille 2009-2010 heb ik schetsen geschreven over 1 Petrus 1:1 en 1 Petrus 2:11 voor de vijfentwintigste en de zesentwintigste zondag na Pinksteren, de laatste twee zondagen van het kerkelijk […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 3:8 – zondag van de zomer

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

… heb elkaar lief als broeders en zusters 1 Petrus 3:8 Schriftlezingen: Psalm 133 en 1 Petrus 3:8-12 Thema: vreemdelingschap Zie ook Preekschets bij 1 Petrus 1:22 Thema Voor Postille 2009-2010 heb ik schetsen over 1 Petrus 1:1 en 1 Petrus 2:11 geschreven, voor de vijfentwintigste en de zesentwintigste zondag na Pinksteren, de laatste twee […]
Prediking

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

Preekwijzer 2017 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

Zie ook Preekschets Matteüs 20:1‐16 Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij) Materiaal voor startzondagen op PreekWijzer Tips om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst Tips voor een verwelkomende kerk Werkvormen JOP voor startzondag Zeven ideeën om te vieren Activiteiten voor volwassenen Activiteiten voor kinderen Kerkproeverij, zo luidt de titel van een campagne van o.a. de Raad […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:1 – Jaarwisseling

Preekwijzer 2014 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Jaarwisseling

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Openbaring 21:1-6 Het eigene van de dagen Oudjaar behoort niet tot de orde van het kerkelijk jaar. De dag maakt deel uit van die van het burgerlijk jaar. Voor Nieuwjaar ligt dat iets anders. In Dienstboek I staat voor die dag ‘Naamgeving en besnijdenis […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:1

Preekwijzer 2014 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Hebreeën 1:1-18 Het eigene van de zondag De dienst op de zondag na Kerst leent zich goed voor een ‘nabetrachting’ inzake de betekenis van de geboorte van Jezus als de vleeswording van het Woord. In deze schets kom ik met een thematische benadering van […]
Systematische theologie

Ds. Roel Bijlsma en het Lemeler Convent

Kerk en Theologie 2012 | Jan Dirk Wassenaar | Artikel, Overige artikelen

Aspecten van het kerkelijke verzet nader belicht Dit artikel gaat over ds. (later: prof.dr.) Roel Bijlsma1 Zie J. van Slageren, ‘Bijlsma, Roelof’, in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Kampen 2006), p. 60v., één van mijn voorgangers als predikant van de hervormde (inmiddels: protestantse) gemeente te Hellendoorn. Hij was niet alleen lid […]
Prediking

Preken in de streektaal: de heiden in de hoorder aanspreken?

Preekwijzer 2012 | Jan Dirk Wassenaar | Homiletische Artikelen

‘Kommeedzje yn ‘etsjerke’ ”t Is fan ‘e moarn kommeedzje yn ‘e tsjerke’1 Vert.: ‘Er is vanmorgen komedie in de kerk.’, zei een oude vrouw, die de kerk uitliep, toen G.A. Wumkes op 3 januari 1915 in Tzum voorging.2 Zie G.A. Wumkes, Nei sawntich jier. Tinkskriften, Boalsert 1949, 201. Hij leidde de dienst die de eerste […]