Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Met kracht uit den hoge opnieuw beginnen

De eerste dag 2019 02 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Jeremia 32:36 begint door met twee woorden de aandacht te trekken: ‘Welnu! Daarom!’ (Hebr.: ‘attah lakhen). En dan komt de boodschap van JHWH die verteld moet worden. De tekst vertelt het alsof Hij voor Jeruzalem staat, ‘deze stad’ – aanwijzend voornaamwoord. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Deze stad heeft het zwaard van Babylon gevoeld; honger en pest hebben er huisgehouden. Welnu! Daarom! In al die droefheid breekt JHWH God met Jeremia’s tekst in.

Bijbelwetenschappen

‘Troost, troost mijn volk’

De eerste dag 2019 01 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar

Hoe ensceneren de lezingen voor deze zondag de doop van Jezus in de Jordaan? Jesaja zet de toon. Heel het voorafgaande is opgerold en voorbij. Nu alles wat te verduren is voor ballingen in de ballingschap ten diepste gepeild is, hoor je hoe de stem van degene die voorleest diep ademhaalt. En bijna fluisterend klinkt wat nooit gehoord is: nachamoe nachamoe ‘ammi (‘Troost, troost mijn volk’ – Jesaja 40:1).

Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat Egypte rouwt (Exodus 11). Het […]

Bijbelwetenschappen

Wie een kind ontvangt, ontvangt God

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Deuteronomium 13,2-6, Psalmen 139,13-24, Jakobus 3,16-4,6 en Marcus 9,30-37 Het gebeurt wel vaker. Achteraf blijkt dat mensen het goed gezien hebben. Met de kennis van nu blijken zij eerder in de tijd goede, betrouwbare woorden gesproken te hebben. Maar maakt dat hen dan direct tot bijbelse proféten? Het begin van Deuteronomium 13 is daarover […]

Bijbelwetenschappen

Weerloos gezonden om te bevrijden en genezen

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging

Bij Jesaja 52,1-6, Psalmen 85, Efeziërs 1,1-14 en Marcus 6,6b-13 Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je kracht […]

Bijbelwetenschappen

‘Van omhoog’ geboren worden

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Exodus 3,1-6, Psalmen 93, Romeinen 8,12-17 en Johannes 3,1-16 Exodus 3 begint eigenlijk in Exodus 2,23. Twee keer horen we daar het woord slavernij, dienstwerk (Hebr.: ‘abhodah). Daartussenin schreeuwen de Israëlieten om hulp. En God laat zich kennen. Niet ‘horen, zien en zwijgen’, maar ‘horen, zien en kennen’ is wat God doet. De stem […]

Bijbelwetenschappen

Een woord dat je hoort kan alles anders maken

De eerste dag 2017 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Zacharia 8,1-23, Galaten 4,22-5,1a en Johannes 6,1-15 Terugkeer naar Sion Tien regels in de Zacharialezing beginnen met: ‘Zo zegt de Heer der heerscharen’. Onder die aanhef horen we eerst drie keer over de ijver van de Heer, aangejaagd door zijn vastberaden gloed (Zacharia 8,1). Hij kondigt zijn terugkeer naar Sion aan en zijn wonen […]

Bijbelwetenschappen

Het koningschap der hemelen: een volk van rechtvaardigen

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Zegen | Navolging

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 138, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 Heerlijkheid ‘Duisternis over de aarde’: die woorden uit Jesaja (60,2) roepen de aanhef van Genesis in herinnering, maar de volgorde is omgekeerd, ‘duister en licht’ zijn ‘licht en duister’ geworden, om plaats te maken voor Gods heerlijkheid. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Sla je ogen op […]

Bijbelwetenschappen

Vertel wat God je gedaan heeft

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Jesaja 65,1-9, Psalm 89,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons vertrouwen. Vier fragmenten taal om op verhaal, of met een verhaal te komen. De ‘Ik’ aan het begin van Jesaja […]

Bijbelwetenschappen

Draagt en verdraagt elkaar

De eerste dag 2015 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Dienen, Vrede | Relaties

Bij Numeri 11,24-29, Psalm 19,8-15, Jakobus 4,11-17 en Marcus 9,38-50 Rondom het heiligdom in de woestijn horen we regelmatig over de wolk, teken van Gods zich verbergende aanwezigheid in deze tent van getuigenis en ontmoeting. Die wolk gaat ook met de Israëlieten mee als teken van Gods bescherming onderweg, overdag voor hen uit en ’s […]