Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Verraad! Verwarrende emoties aan tafel

Open Deur 2022 08 | Jan Henk Hamoen | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal, Rituelen

Jezus at vaak samen met zijn leerlingen en met allerlei andere mensen. Maar één maaltijd is heel opvallend: de maaltijd voordat hij werd overgeleverd om uiteindelijk gekruisigd te worden. De maaltijd die in de kerk het Laatste Avondmaal is gaan heten.<
Diaconaat | Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 6:2

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Armoede | Navolging

Handelingen 6:2 Cantate ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.’ Schriftlezingen: Numeri 27:18-23 en Handelingen 6:1-17 Het eigene van de zondag Deze vijfde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 5:12,18

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Navolging

Handelingen 5:12 en 18 Jubilate En door de handen van de apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij sloegen de handen aan de apostelen… Schriftlezing: Handelingen 5:12-25 Het eigene van de zondag Deze vierde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 66:1 en 2, ‘Juicht voor God, gij ganse aarde. […]
Prediking

Preekschets Handelingen 3:26

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Bekering, Vergeving, Zegen

Handelingen 3:26 Misericordia Domini God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Schriftlezingen: Leviticus 23:27-32, Matteüs 14:22-34, Handelingen 3:17-26 Het eigene van de zondag Deze derde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 33, die […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Handelingen 3:7

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Navolging, Ziekte

Handelingen 3:7 Quasimodo geniti Hij vat hem bij de rechterhand en richt hem op. Schriftlezingen: Jesaja 35 en Handelingen 3:1-16 Het eigene van de zondag In het boek Handelingen vervolgen de leerlingen hun weg. Ze verkondigen het evangelie, genezen en bemoedigen. Naast de daden van de apostelen zijn evenzeer aan de orde de daden die […]