Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

Geloofsgesprek tussen generaties

Ouderlingenblad 2022 06 | Jan Minnema | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Relaties

Het geloof wordt doorgegeven van grootouders op ouders op kinderen. Maar meestal anders en door tijd en omstandigheden beïnvloed. Dat maakt het gesprek tussen generaties spannend, maar vooral verrijkend. Probeer het maar, wellicht bij de afwas…

Prediking

Preekschets Marcus 16:6 – Pasen

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Pasen

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.’ Schriftlezing: Marcus 16:1-8 Het eigene van de dag Op Pasen moet het hoge woord eruit: […]

Prediking

Preekschets Marcus 15:46 – Stille zaterdag

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Dienen, Lijden | Goede week, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Marcus 15:46 Stille Zaterdag Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Schriftlezing: Marcus 15:40-47 Het eigene van de dag Stille Zaterdag is de dag op de […]

Prediking

Preekschet Marcus 15:24 – Goede Vrijdag

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Lijden, Schuld | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag staan we stil aan de voet van het kruis. Het past ons om ook werkelijk stil te zijn. We overdenken het lijden en […]

Prediking

Preekschets Marcus 14:25

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Lijden | Avondmaal, Goede week, Navolging, Veertigdagentijd

Marcus 14:25 Witte Donderdag Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Schriftlezing: Marcus 14:12-25 Het eigene van de dag Met Witte Donderdag staan we aan het begin van de drie dagen van […]