Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Opstanding uit de doden als apocalyptisch motief in Daniël 12

Schrift 2022 02 | Jan Willem van Henten | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Opstanding | Overlijden, Overlijden

Het boek Daniël, geschreven in de Hellenistische periode en waarschijnlijk verworteld in tradities uit de Perzische tijd, beschrijft hoe JHWH aan het einde der tijden zal ingrijpen. Het bevat bovendien een invloedrijke beschrijving van hoe de gestorvenen aan het einde der tijden opnieuw tot leven gewekt zullen worden: de eschatologische opstanding van doden. Deze voorstelling zal voor het vroege christendom van groot belang blijken. Waar komt deze gedachte vandaan en hoe letterlijk moeten we die beschrijving in Daniël nemen?

Bijbelwetenschappen

Openbaring als joods geschrift

Schrift 2020 03 | Jan Willem van Henten | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

De Openbaring van Johannes is vanuit de optiek van de christelijke canon en de leespraktijk een christelijk geschrift. Maar hoe is dat vanuit het perspectief van de auteur en de lezers die hij op het oog had? Deze bijdrage laat zien dat Johannes zichzelf als jood beschouwde en dat hij zich met zijn openbaring over […]

Bijbelwetenschappen

De machtsstrijd rond het hogepriesterschap

Schrift 2018 03 | Jan Willem van Henten | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Gedurende de laatste twee eeuwen van het eerste millennium vóór Christus is de geschiedenis van het hogepriesterschap knap ingewikkeld. Niet alleen zijn er verschillende priesterlijke families die het hogepriesterschap opeisen, maar er is ook de figuur van de meestal buitenlandse politieke leider die hogepriesters kon afzetten, vervangen of in hun waardigheid bevestigen.

Bijbelwetenschappen | Ecclesiologie

Openbaring

De Bijbel literair 2003 | Jan Willem van Henten | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Openbaring

INLEIDING Het laatste boek van de christelijke Bijbel is ‘openbaring’ van A tot Z, of – met het geschrift zelf – van alfa tot omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Het eerste woord van het geschrift (‘Apocalyps’ = ‘Openbaring’) zegt dat ook meteen. Het gaat om een openbaring van God, die […]