Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Bijbel en context in Nederland

Kerk en Theologie 2021 02 | Joep Dubbink, Peter-Ben Smit & Klaas Spronk | Artikel, Overige artikelen | Media | Inclusie, Intercultureel

Contextuele Bijbelinterpretatie heeft vaak een wat exotische reputatie. Exotisch omdat het zich buiten de gebaande paden van de ‘gewone’ Bijbelwetenschap beweegt en exotisch omdat het zich vaak met Bijbelinterpretatie ‘overzee’ bezighoudt. Beide zijn ze echter wel degelijk van belang omdat ze verder leren kijken dan het gebruikelijke, hoe waardevol dat ook is, en zo buiten de eigen bubbel laten stappen. De keerzijde is dat de eigen context, in dit geval de Nederlandse, buiten beeld raakt.
Prediking

De tekst weerspreekt de context

Kerk en Theologie 2021 02 | Joep Dubbink | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Jezus

Van Jezus is maar een preek overgeleverd die werkelijk die naam mag hebben. Zijn redevoeringen op de berg en in het veld (Matteüs respectievelijk Lukas) behoren tot een ander genre, een veel vrijere vorm: een betoog doorspekt met halachische opmerkingen. Maar Schriftuitleg in de context van de liturgie, daarbij zien we Jezus maar een keer aan het werk: in de synagoge in Nazaret (Lukas 4:14-30). Wat daar gebeurt, is in vele opzichten bijzonder.
Bijbelwetenschappen

Bijbellezen volgens Karel Deurloo – bijbelse theologie

De tekst mag het zeggen 2020 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | God

Dit is een gedeelte uit hoofdstuk 7 van De tekst mag het zeggen. Bijbellezen volgens Karel Deurloo. Wat Deurloo in zijn bijbels-theologische werk wil doen, is bescheiden. ‘Binnen de grote diversiteit van het bijbels getuigenis wilde ik iets thematisch aanwijzen, dat tegelijk samenhang binnen de verzameling van boeken in het licht zou stellen’, schrijft hij […]

Heksenjacht of non-conformisme? De crisis rondom de gemengde huwelijken (Ezra 9-10)

Kerk en Theologie 2020 01 | Joep Dubbink | Relaties

De hoofdstukken uit het boek Ezra over de ‘crisis rondom de gemengde hu-welijken’ vormen geen populair onderwerp voor bijbelstudie of prediking. Integendeel, voor nogal wat lezers zullen ze onbekend zijn, en wie zich er toch aan waagt zullen bij lezing al snel de haren te berge rijzen: wat gebeurt hier? Moet dit zo? Tegelijk raken ze wel aan thema’s die grote actualiteit heb-ben: identiteit, bedreiging en afgrenzing van de gemeenschap, daar gaat het continu over in het publieke debat. De vraag ligt voor de hand: wat moeten we hiermee als lezers in onze context van gesloten of juist open grenzen.
Bijbelwetenschappen

Opgestaan. Overpeinzingen bij 1 Korintiërs 15

Kerk en Theologie 2019 02 | Joep Dubbink | Artikel, Overige artikelen | Opstanding

De gemiddelde kerkganger heeft het inmiddels wel gehad met het debat over het al dan niet waar gebeurd zijn van Bijbelverhalen, en zij heeft daarin haar eigen positie wel bepaald. Mijn ervaring is, dat de tegenstellingen een stuk minder scherp liggen dan een paar decennia geleden, en er meer begrip is gekomen voor het narratieve karakter van de Bijbelse vertellingen, behalve op Pasen.
Bijbelwetenschappen

‘Misschien’

Interpretatie 2012 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener1 Dit artikel is een bewerking van een bijdrage voor het minisymposium ‘De Tekst in de Theologie’ ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Eep Talstra op vrijdag 7 oktober 2011 aan de VU Amsterdam. De verhouding tussen tekst en theologie, anders gezegd tussen exegese en geloofsleer, blijft altijd […]
Bijbelwetenschappen

9. Jeremia

De Bijbel theologisch 2011 | Joep Dubbink | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schuld, Verbond | Israël

Het boek De historische vragen voorbij Het boek Jeremia blijft fascineren. Wellicht doet het qua literaire schoonheid onder voor Jesaja, maar dat wordt dan ruimschoots gecompenseerd door iets wat geen van de andere profetenboeken biedt: een combinatie van profetenwoord en geschiedenis, die op elkaar inhaken en elkaar opjagen tot een dramatisch einde – dat toch […]
Bijbelwetenschappen

Dialogisch lezen – Micha in advent

Interpretatie 2010 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Rijkdom | Advent, Kerkelijk jaar

Micha is in. Vanuit evangelische hoek worden al enige tijd Micha-kringen aangeboden en wordt gepleit voor een Micha-jaar, waarbij geloof en allerhande maatschappelijke thema’s zoals ‘arm en rijk’ met elkaar worden verbonden. Wellicht zou de profeet er geen bezwaar tegen gehad hebben zijn naam aan zo’n beweging te geven, maar dit weerbarstige boek lezen en […]
Bijbelwetenschappen

De ezel

Interpretatie 2009 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Van lastdrager tot messiaans rijdier Ezels hebben iets aandoenlijks. Met hun grote hoofd en hun overmaatse oren roepen ze iets koddigs en vertederends op. Een paard heeft standing, dat kan een raspaard of een topatleet zijn. In die divisie doet de ezel niet mee: Anky van Grunsven of Jeroen Dubbeldam op een ezel – alleen […]
Dogmatiek | Systematische theologie

‘Reality is highly overrated’

Interpretatie 2008 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

God in taalwerkelijkheid in Brueggemann’s Theology of the Old Testament In het algemeen zijn inleidingen van boeken niet de smeuïgste lektuur. De auteur voelt zich verplicht om zijn werk in een historisch of methodisch kader te plaatsen, en kwijt zich me temeer of minder enthousiasme van die taak, maar de lezer weet het allang: het […]