Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het afscheidsmaal

Interpretatie 2014 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Johannes 13-17 In het Johannesevangelie neemt Jezus op de laatste avond voor zijn dood uitvoerig afscheid van zijn leerlingen. Symposium en testament zijn daarbij tot een afscheidsmaal gecombineerd. Jezus drukt de leerlingen op het hart elkaar lief te hebben en troost hen met de belofte van een andere pleitbezorger in zijn plaats. Het is een […]

Bijbelwetenschappen

Een profeet op weg

Interpretatie 2013 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

Lucas 11-14 De hoofdstukken 11-14 van het Lucasevangelie hebben veel weg van een mozaïek. Van dichtbij zie je een willekeurige verzameling kleurrijke steentjes. Neem je wat meer afstand, dan verschijnt de figuur van een profeet. Deze zet zich hartstochtelijk in voor het koninkrijk van God en wijst zijn toehoorders uitdagend op de maatschappelijke gevolgen. Daarmee […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:14

Postille 2010 | Joop Smit | Preekschets | Hemel | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Tessalonicenzen 4:14 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met Hem. (NBG) Schriftlezingen: Psalm 90:1-12; 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van […]

Bijbelwetenschappen

Inleiding in de nieuwtestamentische brieven

De Bijbel literair 2003 | Joop Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Oecumene

Inleiding Van de zevenentwintig geschriften die in het Nieuwe Testament gebundeld zijn, hebben er eenentwintig de vorm van een brief. Verder zijn er twee brieven opgenomen in de Handelingen van de Apostelen en zeven in de Openbaring van Johannes. Reden genoeg dus om nader op de karakteristieke vorm van een brief in te gaan. Een […]