Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

Van leerregels naar een leefregel

Ouderlingenblad 2022 04 | Jos Douma | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Geloven had vanouds vooral van doen met dogma’s en overtuigingen. Vandaag is het belangrijk dat de kerk mensen helpt om concrete vormen en praktijken in te oefenen, die hen helpen om christen te zijn en als christen te leven. Over die vormen, praktijken en hulp gaat het in dit artikel.

Prediking

Een praktijktheorie van het preekproces

Jos Douma 2015 | Jos Douma | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Dit artikel is een lichte herziening van hoofdstuk 7 uit dissertatie Veni Creator Spiritus; de meditatie en het preekproces, Kampen 2000, blz. 168-185 van dr. Jos Douma. De eindnoten bij dat hoofdstuk laat ik hier achterwege. Voor gebruikte bronnen en nadere verantwoording kan de lezer terecht in Veni Creator Spiritus, blz. 333-334. Hoe bereid je […]

Prediking

Preken met het oog op Christusgelijkvormigheid

Preekwijzer 2015 | Jos Douma | Overige artikelen

Over spirituele homiletiek en spirituele vorming In deze bijdrage wil ik twee lijnen bij elkaar brengen die mij in mijn praktisch-theologische bezinning en in mijn predikantschap voortdurend hebben begeleid. Dat is allemaal begonnen met de promotiestudie die ik deed bij Kees de Ruijter van 1995 tot 2000. Het thema waar ik me toen mee bezig […]

Prediking

Mag ik even stilte?

Preekwijzer 2010 | Jos Douma | Overige artikelen

Leren zwijgen om beter te kunnen spreken Waar is de stilte gebleven? We leven allemaal in een drukke en jachtige tijd. We gaan van de ene taak naar de andere. Overvol wordt ons leven ervan. Daarom is het goed en heilzaam om eens de vraag te stellen: hoe komt er weer stilte in ons bestaan? […]

Prediking

Zoek God, geen blijdschap

Preekwijzer 2010 | Jos Douma | Overige artikelen

Meditatie bij Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer leefde van 1906 tot 1945. In dit boek over meditatieve omgang met Gods woord is hij de vierde theoloog uit de traditie van de Reformatie die voor ons een leraar kan zijn. Want in het leven van deze bijzondere christen en theoloog heeft de medita-tie van de Bijbel een belangrijke […]

Prediking

Hoe spiritueel zijn onze preken?

Preekwijzer 2008 | Jos Douma | Overige artikelen

De lectio divina als bron voor een spirituele homiletiek Inleiding Voor een eigentijdse doordenking van de prediking lijkt het perspectief van de spiritualiteit belangrijke aanknopingspunten te bieden. In de eerste plaats omdat het in christelijke spiritualiteit gaat om levende omgang met de levende God, en omdat de prediking in de gemeente van Christus in die […]

Prediking

Preken vanuit je ziel

Preekwijzer 2007 | Jos Douma | Overige artikelen

Een spiritueel verhaal over de prediker Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,Want van Hem is mijn verwachting. Aan deze woorden uit Psalm 62 ontleen ik de titel van mijn verhaal. De woorden brengen me weer in contact met een geestelijke oefening die ik veelvuldig in de praktijk heb gebracht sinds de tijd dat […]

Prediking

Spirituele christologie

Preekwijzer 2002 | Jos Douma | Overige artikelen

over Christusprediking Welke Christus is het oriëntatiepunt voor alle prediking? Op die vraag wil ik in dit artikel ingaan. En daarmee proberen we eigenlijk een antwoord te zoeken op de vraag die Jezus zelf aan ons stelt: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ (Matteüs 16:15). Als ik voor mezelf naga hoe ik die […]