Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Kerk en Theologie 2017 02 | Karel Blei | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Opstanding | Geest

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 17:23b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Dienen, Missionair | God, Seculariteit

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de westerse cultuur; een andere situatie dan die van Petrus bij Cornelius (zie de voorgaande schets). Hier komt in een notendop het thema van […]
Prediking

Preekschets Marcus 1:27b

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Ziekte

Marcus 1:27b Derde zondag na Epifanie ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij de onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ Schriftlezing: Marcus 1:21-28 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Vandaag lezen wij Marcus 1:21-28, over Jezus’ optreden in de synagoge te Kafarnaüm. Uitleg Na […]
Ecclesiologie | Prediking | Wereldkerk

Preekschets Marcus 1:17

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Lijden, Missionair | Navolging

Marcus 1:17 Tweede zondag na Epifanie Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Schriftlezing: Marcus 1:16-20 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij gelijk op met het gemeenschappelijk leesrooster. Vandaag Marcus 1:16-20, de roeping van de eerste leerlingen. Uitleg Onmiddellijk op het […]
Prediking

Preekschets Marcus 1:15

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Bekering | Jaarwisseling

Marcus 1:15 Eerste zondag na Epifanie Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Schriftlezing: Marcus 1:12-15 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Vandaag lezen wij Marcus 1:14-15, de samenvattende karakteristiek van Jezus’ verkondiging. Uitleg […]
Prediking

Preekschets Marcus 1:11 – Epifanie

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Hemel, Vergeving | Doop, Epifanie, Geest

Marcus 1:11 Epifanie Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Marcus 1:1-11 Het eigene van de zondag Twee van de drie gebruikelijke epifaniethema’s (de wijzen uit het oosten, de bruiloft te Kana) komen elk in slechts één Evangelie aan de orde. Daarom wordt de […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:13

Postille 2010 | Karel Blei | Preekschets | Heilig | Bidden, Navolging

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst van het Onze Vader als schriftlezing. Zie de schets voor 31 januari. Vandaag komt de laatste bede (of: het laatste […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:11-12

Postille 2010 | Karel Blei | Preekschets | Schuld, Vergeving | Bidden, Navolging

Matteüs 6:11-12 Vijfde zondag na Epifanie Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Schriftlezing: Matteüs 6:9-15 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Na de eerste drie beden, gericht op de zaak van God, komen in de volgende […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:9-10

Postille 2010 | Karel Blei | Preekschets | Heilig, Hemel | Bidden, Navolging

Matteüs 6:9-10 Vierde zondag na Epifanie Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Schriftlezing: Matteüs 6:7-13 Het eigene van de zondag In de zondagen na Epifanie gaat de aandacht uit naar de evangeliestof inzake het leven van […]