Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Merton boetseerde woorden vanuit de stilte

Herademing 2022 01 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Mystiek | Monastiek

Thomas Merton kende de spanning tussen spreken en zwijgen. In het klooster waar stilzwijgen de regel was, ervoer hij de druk van de non-verbale communicatie. Zijn boeken riepen zoveel respons op dat hij dit als een bedreiging ervoer voor zijn stille leven. Op den duur voelde hij zich echter geroepen om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Pas in de stilte van de bossen voelde hij hoe vruchtbaar de paradox is van zwijgen en spreken.
Spiritualiteit

Een plek in de natuur

Herademing 2019 04 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen

Het zou mooi zijn om met deze handreiking te werken op een plek in de natuur, waar bomen en vogels zijn en misschien zelfs kikkers. Word dan eerst een tijdje stil en luister naar de geluiden die je hoort en kijk om je heen. Lees dan eens de volgende drie teksten. Trees van Montfoort noemt […]
Spiritualiteit

De lokkende einder

Herademing 2018 04 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen

De horizon in de beeldende kunst Niet altijd speelde de einder ofwel horizon een rol in de landschapskunst. In de middeleeuwse kunst is het landschap van ondergeschikt belang en vormt het eerder het decor voor een beeld van een heilige of een sacrale gebeurtenis. Pas bij de overgang naar een meer renaissancistische stijl gaan horizon […]
Spiritualiteit

Niets is hier blijvend

Herademing 2018 02 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

"Aan ‘t eind der pelgrimsreize zal voor mijn oog verrijzen uw grote eeuwigheid. O eeuwigheid, gij schone mijn hart wil in u wonen, het vindt geen thuis in deze tijd." Deze strofe van Gerhard Tersteegen, de laatste van lied 244 uit het Liedboek, werd door Dietrich Bonhoeffer en zijn familie zeer gewaardeerd als verjaardagslied. In 1929 eindigde Bonhoeffer zijn afscheidspreek in Barcelona zelfs met dit ‘lievelingsvers’. In dit artikel onderzoekt Kick Bras wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen Terstee-gen en Bonhoeffer als het gaat om hun visie op en waardering van de eeuwigheid.
Spiritualiteit

De eeuwigheid in jou

Herademing 2018 02 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Wereldgodsdiensten | Geest

Kick bras in gesprek met Johannes Witteveen Johannes Witteveen groeide op binnen de Soefi Beweging. Hij is al van kinds af aan geboeid door de mystieke kijk op de schepping van oprichter Hazrat Inayat Khan. Dit is niet alleen de leidraad in zijn persoonlijk leven, maar was het ook tijdens zijn werk als politicus en […]
Spiritualiteit

De mens is voor een tijd een plaats van God

Herademing 2018 01 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | God

Jan van Ruusbroec over de oorsprong van de mens Gerrit Achterberg schreef de woorden uit de kop boven dit artikel in zijn gedicht Deïsme. Treffende woorden die de adeldom van de mens (een plaats van God), maar ook zijn tragiek (voor een tijd) weer-geven. Jan van Ruusbroec (1293-1381) zou het zó niet zeggen. De mens […]
Spiritualiteit

Sluit vrede met de wolf in jezelf

Herademing 2017 04 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

De Quaker Edward Hicks (1780-1849) maakte ongeveer zestig schilderijen, die alle teruggaan op Jesaja 11 vers 6-8, waar we lezen: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoe-den. Een koe en een beer […]
Spiritualiteit

‘Dan zal ik die kerk hervormen’ – Bonhoeffer en Luther

Herademing 2017 03 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Seculariteit

Toen Dietrich Bonhoeffer als veertienjarige jongen besloten had predikant te worden, vertelde hij dat onbevangen aan zijn familie. Zijn oudere broers reageerden daar kritisch op. De kerk is een kleinburgerlijke, saaie en uiterst zwakke organisatie, vonden zij. ‘Dan zal ik die kerk hervormen’, zei de jonge Dietrich vastberaden. En aan dat voornemen heeft hij zich gehouden. Daarbij liet hij zich door Luther inspireren. Kick Bras beschrijft hoe dat in zijn werk ging.
Spiritualiteit

Op weg naar God

Open Deur 2017 03 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Op bergen en heuvels werden vaak heiligdommen gebouwd. Als men de godheid wilde vereren, moest men de berg bestijgen. Men verhief zich dan boven het ‘platte’ alledaagse bestaan om bij de godheid te verkeren. Ook christelijke kerken zijn vaak op bergen en heuvels gebouwd. Kick Bras is emeritus predikant, theologisch onderzoeker en auteur. Een berg […]
Spiritualiteit

Mindfulness -ja graag!! En gebed?

Ouderlingenblad 2018 04 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Veel mensen van binnen en buiten de kerk zoeken naar rust en stilte, naar meer balans in hun leven en soms ook naar een verdiepte spiritualiteit. Ze zoeken (en vinden) het vaak in vormen van meditatie en mindfulness. Wat heeft christelijke spiritualiteit hun te bieden? Waarin verschillen christelijke meditatie en gebed van mindfulness en wat hebben zij te bieden aan mensen op zoek naar verstilling, rust en levensrichting? Daarover dit artikel.