Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Thema

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Augustinus borduurde voort op de ‘wonderbaarlijke ruil’

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Navolging

In de Bijbel en in het vroege christendom vinden we de traditie van de ‘wonderbaarlijke ruil’: de visie dat de mens deel krijgt aan het goddelijke mysterie. Augustinus beschrijft in zijn kerstpreek de beweging die de verlossing van de mens beoogt: Gods Zoon werd Mensenzoon om de mensen tot zonen en dochters van God te maken. Dit sluit aan bij wat men de ‘wonderbaarlijke ruil’ noemde.

Spiritualiteit

Theosis

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Blog | Bekering, Mystiek | Relaties

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij ‘deel krijgen aan’ en van daaruit ‘deelnemen in’. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen.

Spiritualiteit

Transitie in leiderschap

Herademing 2021 03 | Kitty Bouwman | Blog | Leiderschap

Voor u ligt het derde nummer in de jaargang: in transitie. We zijn de jaargang begonnen met persoonlijke transitie en vervolgden met transitie in gemeenschap. In dit nummer gaat het over transitie in leiderschap. Het laatste nummer gaat over een thema uit de oosterse kerk: theosis.

Spiritualiteit

Johannes van het Kruis over de ontwikkeling van het geestelijk leven

Herademing 2021 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

Zoals kinderen vroeger gespeend werden (tot hun derde ontwenden ze stap voor stap de moederborst), zo worden gelovigen in fases volwassener in hun omgang met God. Johannes van het Kruis beschrijft met deze metafoor hoe God beginnende gelovigen omhoog wil trekken naar een hogere graad van liefde.

Spiritualiteit

Visioenen van Hildegard van Bingen

Herademing 2020 04 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen

De twaalfde-eeuwse Hildegard van Bingen beschrijft twee visioenen waarin ze de ordening van het universum zag. Het ene gaf het universum weer in de vorm van een ‘kosmisch ei’, het andere als een ‘kosmisch rad’. Ze tonen een totaalvisie op de schepping, die haaks staat op de visie van de moderne mens, die de maat lijkt van alle dingen.

Spiritualiteit

Dom Tholens: Wegbereider naar een nieuwe tijd

Herademing 2018 04 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Zingeving

Ik herinner mij de meditaties met stadsmonnik Dom Tholens nog goed. In de jaren 1980 woonde hij naast mij op het Begijnhof. In zijn appartement had hij een meditatieruimte met aan de muur een grote mandala en in het midden een beeld van de lijdende Christus in een lotushouding. Pas veel later realiseerde ik mij […]

Spiritualiteit

Wonen in het ‘eeuwig nu’

Herademing 2018 03 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Ziel | God

In het spoor van Meister Eckhart Menigeen heeft wel eens de ervaring gehad zo geconcentreerd met iets bezig te zijn, dat tijd en plaats vergeten worden. Jij en datgene waarop je je focust gaan als het ware zo in elkaar op dat er niets anders meer is. Tijd telt niet meer, geen voor en na, […]

Spiritualiteit

De krachtbron van Thekla

Herademing 2019 03 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Seksualiteit | Relaties

Het verlangen naar het paradijs Al bij het ontstaan kende het christendom een leefwijze die nogal afweek van wat gangbaar was binnen de cultuur van die dagen. Sommige stromingen zetten zich scherp af tegen de Griekse en Romeinse cultuur en leefpraktijk. Er was een duidelijk besef van anders zijn. De christelijke leefwijze kende radicale trekken. […]

Spiritualiteit

‘Ik ontvang en baar’

Herademing 2020 02 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Openbaring

Hildegard van Bingen beschreef hoe de kerk een heilige ruimte is. Niet alleen is de kerk een ruimte voor Gods aanwezigheid onder ons. Zij belichaamt ook zelf deze heilige ruimte, waarin ze functioneert als een moeder. Hoe de kerk gestalte geeft aan haar moederschap, zag Hildegard in een visioen – dat zij optekende.

Spiritualiteit

Het lichaam als ontmoetingsplaats voor God

Herademing 2020 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen

De kerkvader Augustinus was als bisschop verantwoordelijk voor de geloofsvorming in zijn kerk. Wie christen wilde worden, moest studeren, God leren liefhebben en uiteindelijk bekeerd worden door de doop. De rituelen—de sacramenten—die de leerling onderging, hadden een lijfelijk karakter: proeven, voelen, naakt het doopwater ingaan. Als de gelovigen vervolgens mogen deelnemen aan de eucharistie—eten en drinken—worden zij meer en meer lichaam van Christus.