Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Varkens op de pioniersplek

Kerk en Theologie 2021 03 | Klaas Bom | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

De Noord-Amerikaanse antropoloog Joel Robbins heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Urapmin, een volk uit Papoea Nieuw Guinea, in de tijd dat ze recent waren overgegaan naar een charismatische vorm van christelijke geloof. In zijn prachtige beschrijvingen brengt Robbins de intensieve zoektocht van de Urapmin naar het vormgeven van dat nieuwe geloof in beeld. Hij beschrijft onder andere het veranderingsproces van verzoeningsrituelen. Zo offerden de Urapmin een big aan een natuurgeest om de beschadigde relatie met die geest te herstellen, zoals ze ook in hun onderlinge relaties gebruik maken van geschenken om tot verzoening te komen.
Systematische theologie

Het werk van onze handen – meditatie bij Psalm 90:17

Kerk en Theologie 2016 | Klaas Bom | Artikel, Preek

‘Bevestig het werk van onze handen’ (Psalm 90:17 NBV) ‘Werk, werk , werk’. Het leek de wederopstanding van de FNV leider toen Wim Kok rond zijn aantreden als minister-president deze woorden als een mantra herhaalde. Na een aantal jaren als minister van financiën de indruk te hebben gegeven dat hij zijn vakbondsleven was vergeten, leek […]
Systematische theologie

Missionair werk in het perspectief van de wereldwijde kerk

Kerk en Theologie 2016 | Klaas Bom | Artikel, Overige artikelen | Geest, Zending

‘What’s in name?’ Toen ik op een zondag in maart van het jaar 1999 in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Pesse als predikant werd bevestigd en samen met mijn lief werd uitgezonden naar Managua (Nicaragua) werd ik een zendingspredikant. Althans, dat was een begrip dat in de Hervormde kerkorde werd gebruikt en geheel […]
Systematische theologie

Sarah Coakley en de rol van gevoelens in de systematische theologie

Kerk en Theologie 2014 | Klaas Bom | Artikel, Overige artikelen

Ongeveer twee jaar geleden werd ik uitgenodigd om een artikel te schrijven over affections bij Pascal. Pas toen ontdekte ik het zeer omvangrijke multidisciplinaire veld van emotiestudies dat vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw tot stand is gekomen. De tijd dat wetenschappelijke bestudering van emoties vrijwel exclusief tot het terrein van de psychologie […]
Systematische theologie

Broden van een nieuwe oogst

Kerk en Theologie 2011 | Klaas Bom | Artikel, Overige artikelen | Geest

Een verkenning van recente systematische theologie uit de pinksterkerken Voor gelovigen uit traditionele kerken is de kennismaking met een pinksterkerk niet altijd een onverdeeld genoegen. Naast de verschillen in geloofsexpressie blijkt vooral de theologie een struikelblok in deze contacten. Klassiek geschoolde theologen vragen zich soms af of deze kerken eigenlijk wel een theologie, in de […]