Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Bijbelwetenschappen

De groene Bijbel

Schrift 2021 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Levenskunst

Met de Bijbel kun je alle kanten op. Als er iets is wat de geschiedenis van de bijbeluitleg ons leert, dan is dat het wel. Het thema ‘de groene Bijbel’ zal dus enige argwaan op kunnen roepen: wordt dit weer zo’n geval waarbij na veel geleerde omzwervingen vastgesteld wordt dat God zegt wat wij zelf van tevoren ook al bedacht hadden? Gaan we nu in de Bijbel antwoorden vinden op vragen die de bijbelschrijvers zelf nooit hadden bedacht?

Bijbelwetenschappen

De ecologische problematiek en de christelijke traditie

Schrift 2021 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Vaak wordt de oorzaak van de huidige problemen met het milieu gezocht in de Westerse omgang met de natuur zoals die voortkomt uit de christelijke traditie. Juist christenen zou het ontbreken aan de respectvolle omgang met de aarde en de dieren, zoals je die bij natuurvolkeren vindt. In de Bijbel lezen ze immers dat God de mens de baas maakte over de schepping en dus over haar kan beschikken.

Bijbelwetenschappen

Schrift gaat digitaal

Schrift 2021 04 | Klaas Spronk | Column | Media

Je kon er op wachten: ook Schrift zal er aan moeten geloven. In mei dit jaar kopte De Volkskrant: ‘Bloedbad op de bladenmarkt’. Het ene na het andere tijdschrift verdwijnt. Je mag nog blij zijn als je de overstap kunt maken naar een digitale versie.

Bijbelwetenschappen

Bijbel en context in Nederland

Kerk en Theologie 2021 02 | Joep Dubbink, Peter-Ben Smit & Klaas Spronk | Artikel, Overige artikelen | Media | Inclusie, Intercultureel

Contextuele Bijbelinterpretatie heeft vaak een wat exotische reputatie. Exotisch omdat het zich buiten de gebaande paden van de ‘gewone’ Bijbelwetenschap beweegt en exotisch omdat het zich vaak met Bijbelinterpretatie ‘overzee’ bezighoudt. Beide zijn ze echter wel degelijk van belang omdat ze verder leren kijken dan het gebruikelijke, hoe waardevol dat ook is, en zo buiten de eigen bubbel laten stappen. De keerzijde is dat de eigen context, in dit geval de Nederlandse, buiten beeld raakt.

Bijbelwetenschappen

Vreemde dromen

Schrift 2021 01 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Inclusie, Intercultureel

Net als in de meeste godsdiensten kent men in jodendom en christendom het fenomeen van goddelijke openbaring via dromen. God spreekt daarbij, direct of via beelden, opvallend vaak tot andersgelovigen. Die lijken er soms ook meer voor open te staan dan sommige aanbidders van de God van Israël. God gaat zo nodig vreemde wegen om gehoor te vinden.

Bijbelwetenschappen

Eten in Eden en daarbuiten

Schrift 2020 04 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Over maaltijden in Genesis In het eerste bijbelboek wordt de toon gezet als het gaat over de mens en zijn/haar relaties: de relatie tot de aarde, de relatie tussen mensen onderling en de relatie tot God. Daarbij speelt het eten een belangrijke rol: het maakt nogal wat uit wat je eet en met wie je […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Het gezag van de bijbel

Ouderlingenblad 2019 04 | Klaas Spronk | Artikel, Overige artikelen

Over het gezag van de Bijbel wordt flink gediscussieerd. Bijbelteksten worden verschillend gelezen en geïnterpreteerd. Tegelijk wordt veelal toch gesproken over een heilig boek en Gods woord dat houvast biedt en richting wijst. Hoe kunnen we de Bijbel in onze tijd en wereld als bron van inspiratie en gezaghebbend geschrift blijven lezen en verstaan?

Bijbelwetenschappen

Contextueel bijbellezen

Schrift 2017 01 | Klaas Spronk & Peter-Ben Smit Klaas Spronk En Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Sola Scriptura was het adagium van de reformatoren. Daarmee kwam de kerkelijke traditie in een kwaad daglicht te staan. Nu de scherpe kanten van de scheiding met Rome eraf zijn, is er ook ruimte voor een herwaardering van de traditie.

Bijbelwetenschappen

‘De gezegende onder de vrouwen’

Schrift 2017 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gender, Inclusie

Wie in de NBV Studiebijbel leest hoe volgens Lucas 1,42 Elisabet haar zwangere nichtje Maria jubelend begroet met de woorden ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen’, ziet in de kantlijn een verwijzing naar Rechters 5,24 en Judit 13,18.

Bijbelwetenschappen

Geestelijk leiders en politieke macht

Schrift 2018 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Bij geestelijke leiders met politieke macht denken de meeste mensen tegenwoordig waarschijnlijk het eerst aan Iraanse of Irakese ayatollahs. De gemiddelde westerling wordt niet blij van het beeld zoals ze dat leren kennen via de massamedia: hun invloed is groot en hun beleid erg conservatief; ze laten zich leiden door de Koran en de daarop gebaseerd tradities; ze gaan uit van de overtuiging dat voorschriften in de Koran eeuwigheidswaarde hebben; historisch-kritische relativering van de oude teksten is uit den boze; ze laten zich niets gezeggen door andersdenkenden, want ze ontlenen hun gezag aan Allah zelf.