Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Wat is het genre van de Bijbel?

In deel twee van zijn ‘Theologisch drieluik’ over de Bijbel, gaat Klaas Spronk in op de verschillende soorten teksten waar de Bijbel uit bestaat. Niet alleen lopen de genres van bijbelboeken uiteen van profetie tot poëzie, geschiedschrijving tot apocalypse; ook verschilt Hebreeuwse poëzie in vorm en inhoud van hedendaagse poëzie – en zo ook voor de andere genres. Wat zegt dit over de betekenis van de Bijbel?

None

Wat is de Bijbel?

Dat de Bijbel belangrijjk is voor kerk- en christen-zijn, is overduidelijk een understatement. Maar wat is de Bijbel nou precies? Wanneer is de Bijbel geschreven? En door wie? En is de Bijbel van christenen, dezelfde als die van joden? Klaas Spronk beantwoord de vraag ‘Wat is de Bijbel?’ in deel 1 van zijn Theologisch drieluik, met ‘de Bijbel is een verzameling boeken.’ Maar wat voor boeken?

Nieuwe boeken