Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

David vestigt zich in Jeruzalem

De eerste dag 2019 04 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Leiderschap

Isboset, zoon van Saul en koning over Israël, is dood. Er is nog één mannelijke nazaat: Mefiboset, zoon van Jonatan en kleinzoon van Saul. Maar hij is niet geschikt als troonopvolger omdat hij aan beide voeten verlamd is (2 Samuël 4:4). David is koning over Juda. Nu willen alle leiders van Israël dat hij ook koning over Israël zal worden. David wordt gekozen en gezalfd, net als toen door Samuel in opdracht van God (1 Samuël 16:13) en door de leiders van Juda (2 Samuël 2:4). Met deze derde zalving wordt het volk herenigd en David officieel koning voor het hele volk (2 Samuël 5:1-5).
Bijbelwetenschappen

De onderhandelingen van een rechtvaardige

De eerste dag 2019 03 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Leiderschap

In het verhaal over Sodom balanceert een hele gemeenschap op het scherp van de snede. De Sodomieten hebben met elkaar een levensstijl opgebouwd die andersdenkenden en -handelenden uitsluit, controleert en beknot. Er is al geen totalitaire overheid meer die de bevolking onderdrukt, maar de bevolking zelf bestaat uit daders en slachtoffers; onrecht is tot recht verheven.
Bijbelwetenschappen

Hamans val

De eerste dag 2019 02 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De koning had een onrustige nacht en Hamans wereld keert zich compleet om. Tussen de twee drinkfestijnen in gebeurt een heleboel. Haman dacht dat hij alles in het leven had bereikt wat hij wilde: enorme rijkdom, tien zonen, de op handen zijnde erkenning door de koning en respect dat hij zich, zij het met harde hand, wist te verschaffen. Maar nu komt Haman thuis van een nachtmerrie.
Bijbelwetenschappen

Machthebbers hebben weinig vrienden

De eerste dag 2019 01 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Jodendom

In hoofdstuk 4 wordt de verandering beschreven die Ester doormaakt. Van mooi meisje dat luistert naar haar oom en haar komaf verzwijgt, dat luistert naar de hoveling die haar aanraadt zich op te doffen, en dat de wetten van de koning niet wil overtreden ondanks de dreigende catastrofe voor haar volk; naar een koningin die bevelen geeft, die uit haar eigen schaduw treedt en moed bewijst: ‘Ga (…) doe niet (...) ik zal (...) ik zal gaan’ (4:16). Zij verandert van iemand die de blik naar binnen richt, in iemand die opkijkt en het wezenlijke in zicht neemt.
Bijbelwetenschappen

Profetie of apocalyptiek

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Openbaring 6 In de periode na de Babylonische gevangenschap begint uit de profetie de apocalyptiek te ontstaan. De eerste sporen ervan vinden we bij onder anderen Ezechiël en Daniël. De profetie, en later de rabbijnse traditie, stelt het handelen van een enkeling en de gemeenschap als beslissend voor de toekomst centraal. In de apocalyptiek […]
Bijbelwetenschappen

Jobs perfecte wereld beproefd

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Job 1 ‘Er was eens een man.’ Het verhaal van Job wordt niet aan een bepaalde tijd of een bekend oord gekoppeld. Job wordt als gigantisch rijk beschreven, hij heeft het volmaakte aantal van tien kinderen en gelooft in God, terwijl uit niets blijkt dat hij tot het joodse volk behoort. Velen zien daarom […]
Bijbelwetenschappen

Gods scheppingswerk en de mens

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Zegen | God

Bij Genesis 1,1-2,4a Tohoe wa bohoe. Verbazingwekkend leeg. Rasji vertaalt tohoe met ‘verbazingwekkend’, iets waar je met groot ontzag voor staat. Volgens het rabbijnse woordenboek van Jastrow betekent het woord tahah ‘to gaze, to be astonished, to be waste’. Rasji legt uit dat tohoe de reactie op bohoe, de leegte, is. De Kuzari verklaart: afwezigheid […]
Bijbelwetenschappen

Het beginpunt is het Woord

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Jeremia 23,5-8 en Johannes 1,1-14 In de hoofdstukken 21,11-23,8 spreekt Jeremia zich uit over het koning- schap en de koningen. Hij begint met het vermelden van de taken van een koning, toetst vervolgens de verschillende koningen aan deze criteria en besluit met een beeld van de ideale koning die in de toekomst zal opstaan. […]
Bijbelwetenschappen

‘Daarom leert Hij zondaren de weg’

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Schuld | Navolging

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de Tora: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: laat hij een schuldoffer brengen en hij zal […]
Bijbelwetenschappen

Opvolgers met dubbele geestkracht nodig

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij 2 Koningen 2,1-15(18), Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,14-20 In de Talmoed wordt verhaald dat Sjimon ben Jochai twaalf jaar met zijn zoon in een grot school uit vrees voor de Romeinse autoriteiten. Zij studeerden Tora en baden de hele tijd. Na twaalf jaar stierf de keizer. Elia werd gestuurd om aan te kondigen dat […]