Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Verenigde kerken: overblijfsels van een oecumenisch verleden?

Kerk en Theologie 2020 01 | Leo J. Koffeman | Oecumene

Het valt niet te ontkennen dat het ideaal van institutionele eenheid—in het oecumenische jargon: organic unity of organic union—in de oecumenische beweging minder centraal staat dan een eeuw geleden. De slotboodschap van de 8e consultatie van United and Uniting Churches (Johannesburg 2008) verwoordt treffend hoe deze kerken zichzelf nu bescheiden opstellen: ‘United and Uniting Churches do not claim to be forerunners within the ecumenical movement, nor do we see ourselves as relics of an ecumenical past’.

Liturgie

Over de doden niets dan goeds? ‘Laat de doden hun doden begraven…’ (Lucas 9: 60)

Kerk en Theologie 2019 04 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen

n het Dienstboek is het gewoon ‘de tiende zondag van de herfst’. Gebrui-kelijker is intussen: de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Artikel VII van de kerkorde wijdt er geen woord aan. Wel aan de zondag van de Drie-eenheid, die geleidelijk in meer gemeenten echt een plaats lijkt te krijgen. Ook aan de dag van de kerkhervorming waarvoor steeds minder gemeenten de handen op elkaar oftewel de mensen bij elkaar weten te krijgen. Maar de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt niet expliciet genoemd; zij mag wel meebedacht worden onder de ‘diensten van rouwdragen en gedenken’.

Bijbelwetenschappen

Houvast

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen, Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat ze nauwelijks meer kon ademhalen. Daarna begint ze te snikken, luid en onmenselijk’. Zo tekent de Zweedse schrijfster Marianne Fredriksson het begin van de Paasmorgen, in haar roman Volgens Maria Magdalena.

Systematische theologie

Houvast

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Preek of meditatie | Pasen, Relaties

‘Houd me niet vast’ (Joh. 20:17) ‘Maar ik houd vol, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (Fil. 3:12) ‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen. Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Een lutherse bijdrage aan de beleving van het avondmaal?

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

Een internationaal-oecumenische insteek Enkele jaren geleden koos de Raad van Kerken in Nederland voor een nieuwe insteek in het oecumenisch gesprek over de maaltijd des Heren. In de eerste decennia van de moderne oecumenische beweging had de theologische dialoog over de oude leergeschillen centraal gestaan, later werd voor een invalshoek vanuit de liturgie gekozen, en […]

Systematische theologie

Meditatie Prediker 3:11

Kerk en Theologie 2014 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen, Preek of meditatie

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker 3:11 NBG) God heeft ‘de eeuw’ in het hart van de mensen gelegd. Zo geeft de NBG- vertaling […]

Systematische theologie

Meditatie bij Prediker 3

Kerk en Theologie 2014 | Leo J. Koffeman | Preek of meditatie

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker 3:11 NBG) God heeft ‘de eeuw’ in het hart van de mensen gelegd. Zo geeft de NBGvertaling van 1951 die raadselachtige woorden […]

Ecclesiologie

Van Lima naar Busan – Faith and Order over de Kerk

Kerk en Theologie 2013 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen

Eind oktober 2013 komt de Wereldraad van Kerken voor zijn tiende assemblee naar Busan, in Zuid-Korea.1 Het thema: God of life, lead us to justice and peace. Er staat veel op de agenda. Daartussen ook een rapport van Faith and Order, de theologische denktank van de Wereldraad, waarvan men hoopt dat het een vergelijkbare betekenis […]

Systematische theologie

Doop – dooperkenning – doopgedachtenis

Kerk en Theologie 2012 | Leo J. Koffeman | Artikel, Overige artikelen | Doop, Rituelen

Dit themanummer van Kerk en Theologie zou zo niet bedacht en gemaakt zijn, als er niet al wat langere tijd sprake was van een herleefde discussie over de doop. Die hangt op haar beurt weer nauw samen met veranderingen in de kerkelijke praktijk rond de doop. In deze bijdrage wil ik dieper ingaan op de […]

Ecclesiologie

Meditatie Marcus 10:43

Kerk en Theologie 2011 | Leo J. Koffeman | Preek of meditatie | Dienen | Navolging

De machtsvraag ‘Zo mag het bij jullie niet gaan.’ (Marcus 10:43) Nogal eens voel je ergernis, soms ook regelrechte verbijstering. Als het gaat over kerk en macht. Hoe komt het toch dat het maar al te vaak zo mis gaat? Verschrikkelijk mis, wanneer kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik door priesters en paters. Of wanneer […]