Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het lijden van de Messias en Gods trouw

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Lijden | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 16,1-2a(5) en 2 Timoteüs 2,8-13 Op de avond van Witte Donderdag wordt in vele kerken de eucharistie of het avondmaal gevierd, ter gedachtenis van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield voorafgaand aan zijn lijden en sterven. Hoewel deze maaltijd in vier nieuw-testamentische teksten wordt beschreven (Mat. 26,26-29; Marc. 14,22-25; Luc. […]

Bijbelwetenschappen

Eén taal voor heel de aarde?

De eerste dag 2018 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9 Eens in de drie jaar staat met Pinksteren Genesis 11,1-9 op het gemeen- schappelijk leesrooster, naast Handelingen 2,1-11(24), de jaarlijks terug- kerende pinksterlezing. De Genesislezing verhaalt hoe JHWH ingrijpt bij de torenbouw van Babel en de taal van de mensenzonen verwart en hen verstrooit over de gehele aarde. Volgens sommige interpretaties worden […]

Bijbelwetenschappen

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

De eerste dag 2017 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’. Daar wordt hij echter niet gecombineerd met Jesaja 6,8-13, maar met Jesaja 35,1-10. Dat is een heilsprofetie, die aankondigt dat de steppe zal […]

Bijbelwetenschappen

Om de reiniging van Jeruzalem

De eerste dag 2016 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Jezus

Bij Jesaja 1,18-26 en Lucas 19,41-48 Aanklacht In zijn eerste visioen ziet Jesaja dat de HEER Juda en Jeruzalem aanklaagt over de zonden die ze begaan. In Jesaja 1,10 verandert de aanklacht in een oproep tot gedragsverandering: luister naar Gods Tora – neem die dus ter harte. Nog uitgebreider klinkt die oproep in Jesaja 1,16-17, […]

Bijbelwetenschappen

Wat zal de Sjoelammitische liefde haar geliefde geven?

De eerste dag 2015 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit | Relaties

Bij Hooglied 7,1-8,41 Telling BHS/LXX/NBV/WV/NBV; in (H)SV/NBG: Hooglied 6,13-8,4. In het Hooglied treden twee hoofdpersonen op: een ‘zij’, ‘de Sjoelammitische’ (7,1) en een ‘hij’, ‘mijn geliefde’ (Hebr.: dodi, van dezelfde woordstam als de naam David – 7,10.11.12.14), afgewisseld door een of meer koren, die als in een Griekse tragedie commentaar geven. Het gedeelte dat we […]

Bijbelwetenschappen

Van hun vrede hangt jullie vrede af

De eerste dag 2014 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Navolging

Bij Jeremia 29,1,4-14, Romeinen 6,3-11 en Matteüs 10,34-42 In de eerste lezing schrijft Jeremia aan de ballingen in Babel: ‘Zo zegt JHWH: (…) Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik jullie in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot JHWH, want in haar vrede zal er voor jullie vrede zijn’ (29,7). Jeremia […]

Bijbelwetenschappen

Levende stenen voor een geestelijk huis

De eerste dag 2014 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen, Verzet | Navolging

Bij 1 Petrus 2,1-10 De lezing van deze zondag wordt in katholieke kerken op de eerste zaterdag na Pasen gelezen, wanneer in de oude kerk de in de Paasnacht nieuwgedoopten hun witte doopklederen aflegden en plaatsnamen tussen de gelovigen. Daarom heet de daaropvolgende zondag, de octaafdag van Pasen, Dominica in albis (=zondag in witte kleren) […]

Bijbelwetenschappen

De dood in de pot

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Profeet | Israël

Bij 2 Koningen 4,38-41 Met andere wonderverhalen rond Elisa (2 Kon. 2,19-22; 4,1-7) doet de tekst van vandaag denken aan sommige sprookjes van Grimm. Het verhaal wordt ultrakort verteld en sommige passages blijven ook na herhaald lezen raadselachtig. Laten we trachten enkele van die raadsels op te lossen door de tekst wat nauwkeuriger te lezen. […]

Bijbelwetenschappen

De roeping van Elisa

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Profeet | Navolging

Bij 1 Koningen 19,19-21 Roepingen verlopen in Tenach soms spectaculair, bijvoorbeeld die van Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (6,1-13), Jeremia (1,4-19) en Ezechiël (1-3). De geroepene twijfelt vaak eerst en sputtert tegen. Dat doet ook Mozes (Ex. 3,11.13 en 4,1-17). Jona maakt het nog bonter: hij onttrekt zich aan zijn roeping door precies de andere […]

Bijbelwetenschappen

Messiaans mededogen

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18,1-19,42). Hoe verhouden de lezingen voor Goede Vrijdag van het alternatieve leesrooster zich tot de verschillende passielezingen? Is de vervloeking en steniging van David door Simi vergelijkbaar […]