Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

De kerkdienst door de eeuwen heen

Kerk en Theologie 2020 02 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen | Missionair

Proefboringen voorbij de vereniging Dat ‘events’ als The Passion in de kerk steeds populairder worden, kan ieder zelf waarnemen. Een bijverschijnsel daarvan is, dat ook de ‘gewone’ zondagse kerkdienst steeds meer de trekken van een evenement krijgt. Uit eigen waarneming, als gemeentepredikant en als visitator, is het mij verschillende keren opgevallen dat er een tendens […]

Christus opnieuw gekruisigd (Heb. 6: 4-6) of: hoe schijnproblemen en misverstanden kunnen inspireren tot waardevolle theologische gedachten

Kerk en Theologie 2020 01 | Liuwe Westra | Bekering

In het nieuwe Liedboek staat onder nummer 561 een lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995): ‘O liefde die verborgen zijt’.1 De tweede en derde strofe van dit lied luiden als volgt:
Bijbelwetenschappen

Goede dingen komen langzaam

Kerk en Theologie 2019 02 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen

Eén van de redenen dat er geregeld nieuwe vertalingen van de Bijbel of gedeelten daarvan verschijnen, is het feit dat het ook na twintig eeuwen of langer nog steeds regelmatig voorkomt dat we van bepaalde woorden of passages een beter begrip van de betekenis krijgen. Dergelijke ontdekkingen hoeven niet altijd bijzonder schokkend te zijn, maar in principe is natuurlijk elke nieuwe lichtstraal die er op de Schrift geworpen wordt welkom, en vele stralen tezamen veranderen toch langzaam maar zeker ons beeld.
Ecclesiologie

Hoe functioneerde de tafelgemeenschap in de vroege kerk?1

Kerk en Theologie 2017 02 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

In dit artikel wil ik in grote lijnen de geschiedenis van de tafelgemeenschap in de Vroege Kerk natrekken. Het woord ‘tafelgemeenschap’ duidt daarbij niet zozeer direct op de concrete groep mensen, als wel op de betekenis van het aanzitten aan de maaltijd van de Heer voor de deelnemers.
Prediking

Retorica en preek: grondgedachten en enkele praktische aspecten

Handelingen 2020 01 | Liuwe Westra | Artikel, Homiletische Artikelen | Missionair | Rituelen

De aanduiding ‘retorisch’ heeft in het huidige Nederlands eerder een negatieve dan een positieve bijklank. Als we zeggen dat iemand ‘retorisch geweld’ gebruikt, is dat weliswaar minder erg dan ‘verbaal geweld’ en zeker dan ‘fysiek geweld’, maar het is ook geen reclame. Er komt iets in mee van ‘mensen meenemen met mooie woorden’ of zelfs ‘een rad voor de ogen draaien’. Die twee, bedrog en schone schijn, zijn al vanaf de Oudheid de grote valkuilen van de retorica. Toch is het te kort door de bocht, als iemand daarom de retorica (of welsprekendheid) als zodanig gaat wantrouwen.
Systematische theologie

Hoe een theologisch onderscheid werd geschapen.

Kerk en Theologie 2018 01 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen

De mythe van ‘geloven’ en ‘geloven in’ Iedere theoloog in Nederland, en waarschijnlijk zelfs iedereen die zich in de Protestantse Kerk ooit heeft voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis, heeft een keer geleerd dat het Apostolicum, ook wel bekend als de twaalf artikelen, verschil maakt tussen geloven in God de Vader, in Jezus Christus […]
Systematische theologie

Meditatie Handelingen 2:4

Kerk en Theologie 2016 | Liuwe Westra | Artikel, Preek of meditatie | Geest, Pinksteren

… en allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:4) Het zijn soms de eenvoudigste woorden die ons bij het lezen van de Schrift op het verkeerde been zetten. Weinig gelovigen zullen zonder blikken of blozen durven te stellen, dat ze begrijpen wie of wat de heilige Geest is en wat deze doet. Maar […]
Systematische theologie

Wat doe ik in Godsnaam?

Kerk en Theologie 2015 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen

Een subjectieve verkenning Dat in Nederland de kerkelijke gemeenschap langzaam maar zeker in een minderheidspositie komt te verkeren, is geen nieuws meer. Weliswaar maakt het enig verschil of men kijkt naar formeel lidmaatschap, meelevendheid, financiële bijdrage of kerkgang – maar de tendens is steeds dezelfde. Ook over de oorzaken kan men verschillend denken: is het de secularisatie, de individualisering, het […]
Systematische theologie

Meditatie bij Matteüs 10: 16

Kerk en Theologie 2014 | Liuwe Westra | Preek of meditatie

‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.’ (Matteüs 10: 16) Een gemeentelid van mij heeft jarenlang gewerkt in landen waar overwegend of zelfs uitsluitend moslims wonen. Als het thema van de islam op één of andere manier ter sprake kwam in een kerkdienst of bij gespreksgroepen, hief hij onveranderlijk een waarschuwende vinger. ‘Pas op, jullie […]
Systematische theologie

‘Niet volkomen waar, niet geheel en al op God gericht’

Kerk en Theologie 2014 | Liuwe Westra | Artikel, Overige artikelen

Een theologische waardering van J.R.R. Tolkiens ‘the Lord of the Rings’ De vertellingen van John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) behoeven nauwelijks een introductie, en de auteur kan ongetwijfeld tot de meest invloed- rijke schrijvers van de twintigste eeuw worden gerekend.1 Zijn boeken zijn wereldberoemd en in vele talen vertaald. Ze hebben de basis gelegd voor […]