Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Handoplegging

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om macht of kracht over te dragen, die bij de een verondersteld wordt en bij de ander (nog) niet. Deze handoplegging kan met name bij een wijding […]
Bijbelwetenschappen

Loven, prijzen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal De loftuiting ‘halleluja’ is een internationaal bekend woord, dat in tal van talen een plaats heeft gekregen. Naast ‘amen’ en ‘Coca-Cola’ behoort de uitroep ‘halleluja’ tot de woorden die in de meeste landen van deze wereld direct herkend worden. Het is de vraag of de diepe betekenis van het woord ook door […]
Bijbelwetenschappen

Rest, overblijfsel

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes van een maaltijd en de laatste rest van mensen die nog een bepaalde gedachte voorstaan, dit alles heeft een negatieve betekenis. […]
Bijbelwetenschappen

Vasten

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Schuld, Verdriet | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd van grote welvaart klinkt het woord ‘vasten’ menigeen positief in de oren. Het is goed te laten zien, dat een mens even afstand kan doen van zijn leven in welvaart, mede om hiervan te kunnen delen met anderen. Het is evenwel de vraag of het vasten evenredig vaak gepraktiseerd […]
Bijbelwetenschappen

Verkiezing

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Verbond, Verlossing | God

Geloofstaal & cultuurtaal Verkiezen is uitkiezen met het oog op een bepaald doel. Normaal gesproken zullen daarbij de kwaliteiten van wie of wat verkozen wordt, een grote rol spelen. De keuze wordt bepaald door de kwaliteit die nodig is voor het doel waartoe de verkiezing plaats vindt. In het maatschappelijke en politieke leven zijn verkiezingen […]
Bijbelwetenschappen

Verwerping, verstoting

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Verbond | God

Geloofstaal & cultuurtaal In verwerping zit altijd iets van volledige afwijzing. Wanneer een motie verworpen wordt, is deze definitief van tafel. Wanneer een persoon zich een verworpene voelt, drukt dat de grootst denkbare verlating uit. ‘Verwerpen’ kan in de geloofstaal gebruikt worden om aan te geven dat iemand het evangelie, of het geloof, of God […]
Bijbelwetenschappen

Wandelen, weg

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Voor wandelen is tijd en rust nodig. In een druk bezet bestaan heeft wandelen vooral een plaats in uitzonderingssituaties. Wie ziek is, gaat een wandeling maken om op krachten te komen. Op vakantie is er gelegenheid een wandeling te maken. Van wandelen kan zelfs een apart evenement gemaakt worden, zoals bij de […]
Bijbelwetenschappen

Zegen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Vrede, Zegen | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Wie over ‘zegen’ en ‘zegeningen’ spreekt, bedoelt daarmee meestal iets positiefs. Dat kan heel algemeen zijn, als er bijvoorbeeld over de zegeningen van de medische wetenschap voor onze maatschappij wordt gesproken. Vooruitgang, welvaart en gunstige ontwikkelingen worden als een zegen bestempeld. Vaak wordt hiermee toch ook nog iets diepers aangeduid. Wanneer men […]