Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

‘Ere zij God in den hoge’

Ouderlingenblad 2021 11 | Maarten den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen, Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

Wie het kerstevangelie uit Lucas hardop voorleest, is na een paar woorden al bij keizer Augustus. Houd dan meteen even stil! Dan hoor je zijn legers voorbijkomen, dreunende laarzen en soldatenliederen. Zij brengen de boodschap dat zijn macht overal op aarde vrede brengt. Je hoort hoe de keizer met militair geweld geschiedenis schrijft en hoe die ons daarbij wil inschrijven! Je hoort het en huivert. Het zal toch niet waar zijn?
Prediking

Preekschets Kolossenzen 3:1

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Pasen

1e zondag van Pasen Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11 Het eigene van de zondag Naar Joodse gewoonte telt men de dagen vanaf Pasen tot en met Pinksteren simpelweg van 1 tot […]
Prediking

Preekschets Micha 4:6

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Vrede | Pasen

3e zondag van Pasen Micha 4:6 Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Op de weg tussen Pasen Pinksteren leren we om de dagen te tellen. Die oefening houdt nooit […]
Prediking

Preekschets Genesis 8:22

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Pasen

2e zondag van Pasen Genesis 8:22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden (HSV). Schriftlezing: Genesis 8 Het eigene van de zondag Op de tweede zondag na Pasen gaat het over de ervaring om na een grote crisis opnieuw tijd […]
Bijbelwetenschappen

Het paradijsverhaal

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | God

Aan het eind van de vorige eeuw konden we kiezen tussen twee manieren om Genesis 2 en 3 te lezen. Karel Deurloo las het als het oerverhaal van de verbondsbreuk tussen God en mens, maar Ellen van Wolde verstond het als een gelijkenis van menselijke ontwikkeling. Dat maakt nogal verschil. Lees het hele artikel
Bijbelwetenschappen

Wat is de clou van Genesis 1-4?

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

De verhalen over ‘schepping’ en ‘paradijs’ leiden onvermijdelijk tot bespiegelingen over de wording van mens en wereld. Daar is niets tegen te doen. Maar laat intussen de aandacht toch niet afleiden van een typisch joods motief in deze tekst! Wie Genesis 1-4 probeert te verstaan als inleiding op de Tora als leerboek voor het leven, […]
Bijbelwetenschappen

Teken en tijd

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Vrede | Navolging

In hoofdstuk 13 van het Marcusevangelie bereidt Jezus zijn leerlingen voor op de grote oorlog tussen Rome en Jeruzalem. Die oorlog zou uitlopen op de mensonterende catastrofe voor de Joodse bevolking, het verlies van de politieke zelfstandigheid en de vernietiging van het religieuze centrum, de tempel. Wat krijgen de leerlingen daarover te horen? Dat het […]
Bijbelwetenschappen

Herodes en Herodias

Interpretatie 2011 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Levenseinde en rouw, Overlijden

De moord op Johannes de Doper wordt in het Marcusevangelie zó dramatisch voorgesteld dat we er slechts met moeite van los kunnen komen. Heinrich Heine voert in zijn zomernachtsdroom (1847) ironisch, maar onvergetelijk Herodias op. Lees het hele artikel
Bijbelwetenschappen

1. De vijf boeken van de Thora

De Bijbel theologisch 2011 | Maarten den Dulk | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Op zoek naar land De eerste vijf boeken van de Bijbel, die in de joodse traditie de Thora worden genoemd en in de christelijke traditie de Wet, vormen voor de argeloze lezer een min of meer samenhangend verhaal. Een groep mensen met Abraham en Sara aan het hoofd maakt zich los uit de haar vertrouwde […]
Geschiedenis

Exodus volgens Tacitus

Interpretatie 2010 | Maarten den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

De nieuwe vertaling van Tacitus’ Historiën door Vincent Hunink (Amsterdam 2010) confronteert mij met de manier waarop een Romeins historicus het bijbelse exodusverhaal heeft naverteld. Dan stokt de adem. Wat gebeurt hier allemaal? Lees het hele artikel