Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Woestijn en Jordaan. Over de betekenis van de plaats van het optreden van Johannes de Doper

In de synoptische evangeliën wordt het optreden van Johannes de Doper in het bijzonder verbonden met de woestijn en met de Jordaan. Een verband met de Jordaan is ook in het vierde evangelie aanwezig (Joh 1:28 “Bethanië over de Jordaan”), hoewel Johannes daar ook nog op een andere plaats doopt, namelijk in Aenon bij Salim (Joh 3:23). Waarom worden deze locaties in de evangeliën expliciet genoemd?

Premium

Verkondigen

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘verkondigen’ is – evenals ‘prediken’, dat er in betekenis dichtbij staat – heden ten dage een typisch christelijk woord geworden. We vinden het vrijwel uitsluitend in een godsdienstige context (‘het evangelie verkondigen’). In het seculiere taalgebruik roept het woord weerstand op: het impliceert eenrichtingsverkeer. Eén persoon spreekt, de meute luistert […]

Premium

Verlossing

Geloofstaal & cultuurtaal Woorden die samenhangen met ‘verlossen’ en ‘verlossing’ zijn in de geloofstaal zeer gangbaar. ‘Verlossing’ houdt dan zoveel in als ‘redding, heil’. Bekend is ook de regel uit het Onze Vader: ‘Verlos ons van de boze’. In het seculiere taalgebruik doet ‘verlossing’ wat vreemd aan. Alleen met betrekking tot bevallingen zijn woorden als […]

Nieuwe boeken