Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wat moet ik doen?

De eerste dag 2019 03 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Het is verleidelijk meteen op het overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan in te gaan. Maar spannender is het om de gedeelten uit Deuteronomium en Lucas naast elkaar te leggen vanuit de vraag die in beide doorklinkt: Wat moet ik doen? Het is een heel actuele vraag, want iedereen loopt vandaag de dag tegen dilemma’s aan.

Bijbelwetenschappen

Herders, schapen en een Lam

De eerste dag 2019 02 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Het is een overbekend bijbels beeld, de herder en zijn schapen. Deze zondag komt het in de drie lezingen op heel verschillende wijze steeds terug, als beeld van de relatie tussen God en mensen.

Geloofsopbouw

Evangelie

Ouderlingenblad 2018 01 | Marieke den Braber | Artikel, Overige artikelen | Jezus

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen’ (Lucas 2:10). Zoals de engel het in het kerstverhaal zegt, zo is de letterlijke betekenis van het woord evangelie: goed nieuws.

Geloofsopbouw

Hemel

Ouderlingenblad 2017 09 | Marieke den Braber | Artikel, Overige artikelen

Vroeger ging het vooral over de tegenstelling tussen ‘hemel en hel’. De hel was makkelijk bereikbaar en de plek voor alles en iedereen wat fout was. De hemel was het paradijs, en alleen via een smalle moeilijke weg te bereiken.

Geloofsopbouw

Doorgaan

Ouderlingenblad 2017 05 | Marieke den Braber | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen

De Bijbel staat vol verhalen over ‘doorgaan’. Denk maar aan de lange tocht van het volk Israël door de woestijn. De woestijntocht van Egypte naar het Beloofde Land is afzien. Je kunt niet zien wat de toekomst brengt.

Prediking

Preekschets Openbaring 5:13 – zesde zondag van Pasen

Preekwijzer 2020 | Marieke den Braber | Preekschets

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’Openbaring 5:13 • Schriftlezing: Openbaring 5:6-14 • Thema: loflied, lofprijzing, schepping […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Ik zie wat in jou…

Bonnefooi 2018 | Marieke den Braber | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Kerst

Zondag na kerst Bij Jesaja 61:10 – 62:3 en Lucas 2:33-40 Na de geboorte van Jezus gaan Jozef en Maria met hem naar de tempel in Jeruzalem. Hier ontmoeten ze Simeon en Hanna. Simeon spreekt het jonge stel toe met mooie wijze woorden, terwijl Hanna God dankt voor alles wat hij gedaan heeft. Zij zien […]

Bijbelwetenschappen

Voor altijd verbonden

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is het onmogelijk om over de teksten van deze zondag te preken zonder dat het mensen raakt, want ze gaan beide over scheiden. Althans, zo lijkt het. Maar is dat de kern van de teksten? Maleachi profeteert over […]

Bijbelwetenschappen

Klein begin, groot resultaat

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen

Bij Ezechiël 17,22-24, Psalmen 92 en Marcus 4,26-34 De boom is in de Bijbel niet alleen een object in de tuin, maar vaak ook een symbool. Zo is er de levensboom, en de boom van goed en kwaad in Genesis 3. De boom als metafoor of symbool kom je ook op talloze andere manieren tegen. […]

Bijbelwetenschappen

Een grote ver-huis-doos

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid

Bij Genesis 6,5-22 Het verhaal van Noach is een verhaal met heel veel bijbelse lijnen: natuurlijk is het verbonden met de doop, en met de Paasnacht. Maar er zijn ook overeenkomsten met het verhaal van Mozes, de instructies voor de bouw van de tabernakel en het scheppingsverhaal. Hoewel het verhaal in navertellingen al snel gaat […]