Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gesprekken bij en over water

De eerste dag 2020 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De verhalen die het leesrooster voor deze zondag aanbiedt, zijn zo rijk aan symboliek en betekenis dat het bijna ondoenlijk is om alle facetten te belichten. Beide verhalen zijn ook heel bekend en er is veel materiaal over te vinden, dus ik beperk me vooral tot wat bij mij bleef haken.
Bijbelwetenschappen

‘Jullie zijn mijn getuigen’

De eerste dag 2020 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Epifanie, Kerkelijk jaar

De perikoop uit Jesaja is een vrij ontoegankelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling grijpt behoorlijk in om de tekst enigszins begrijpelijk te maken. Het grote verschil met de meer letterlijke Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling valt meteen op. Het is ook wel belangrijk om te begrijpen waar deze perikoop over gaat. De tekst is er belangrijk genoeg voor. Deze legt daarnaast een stevige bodem onder de bekende woorden uit het evangelie, Matteüs 5:13-16.
Bijbelwetenschappen

Om het ware leven

De eerste dag 2019 04 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Navolging

Het onbekommerd genieten van wat je hebt is niet zo vanzelfsprekend en onschuldig als het lijkt. Dat maken de perikopen die voor deze zondag op het leesrooster staan ons wel duidelijk. Het zijn ongemakkelijke teksten voor een gemiddelde Nederlandse kerkganger, die zich toch eerder met de rijken uit deze teksten kan vergelijken dan met de armen.
Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Bijbelwetenschappen

De komst van God op aarde

De eerste dag 2019 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

De bijbelteksten die het leesrooster aanreikt op de eerste zondag van Advent, vervullen mij elk jaar weer met enig ongemak. De herfst, met zijn eschatologische teksten, is nu voorbij. Het is moeilijk om deze eschatologische teksten aan je gemeente uit te leggen. Ze werken vervreemdend en afstotend, in mijn gemeente althans.
Bijbelwetenschappen

De wet in het hart en naar iedereen

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | God

Bij Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 In de twee bijbelgedeelten voor deze zondag zien we twee bewegingen: één naar binnen en één naar buiten. Deze bewegingen zijn niet zozeer tegengesteld, als wel complementair. De beweging naar binnen en die naar buiten vinden elkaar in het midden: in de liefde voor God. In de perikoop uit […]
Bijbelwetenschappen

Een urgente boodschap

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,8-63,4, Filippenzen 4,4-7 en Johannes 1,19-28 De viering op deze zondagmorgen zal in veel gemeenten niet de best bezochte viering zijn, omdat er ’s avonds en de volgende dag kerstvieringen plaatsvinden. Het Lutherse leesrooster biedt daarbij ook nog wat schurende teksten; vooral de perikoop uit Jesaja is stevige kost. Menige voorganger zal deze […]
Bijbelwetenschappen

De goede schepping en de zwakke mens

De eerste dag 2017 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 1,9-13, Liedboek 83:1.5.6, 2 Korintiërs 11,19-12,9 en Lucas 8,4-15 Gods Woord Vier schriftlezingen, waarvan één gezongen. Gods Woord op heel verschillende wijzen verkondigd. Maar het gaat allemaal om God en mensen. De mens heeft God nodig en God heeft de mens ook nodig. Schepping In het scheppingsverhaal heeft God scheiding tussen dag en […]
Bijbelwetenschappen

De enkeling en de anderen

De eerste dag 2017 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Rust, Vrede | Pastoraat

Bij Jesaja 30,15-18, Liedboek 55:1-5, 1 Petrus 5,5b-11 en Lucas 15,1-10 Het overkoepelende thema bij de schriftlezingen van deze zondag is dat je niet alleen bent. Op heel verschillende manieren komt dit ter sprake. Er wordt gesproken over hoop, over moedig verdergaan, er wordt gezegd dat er op je wordt gewacht, dat je reden bent […]
Bijbelwetenschappen

God wil met ons zijn

De eerste dag 2016 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet, Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

God wil met ons zijn Bij Jesaja 7,10-17, Romeinen 1,1-7 en Matteüs 1,18-25 De vierde zondag van Advent valt dit jaar een volle week voor het Kerstfeest. Maar deze zondag staat al helemaal in het teken van het Kind dat komt. In het Kind staat God zelf centraal, is God met ons. Dat is de […]