Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

God is even weg

Woord en dienst 2022 06 | Marjo C.A. Korpel | Overige artikelen | God

Is God weleens tijdelijk afwezig? Op reis? Even weg van alle ellende? Kijkend naar de beelden uit Oekraïne kun je dat soms denken. In bijbelse tijden dacht men dat ook, bij het zien van het verwoeste Jeruzalem.

Bijbelwetenschappen

Psalm 90 bij Oud en Nieuw

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Gebed van Mozes? Het opschrift van de Psalm wijst Mozes aan als de auteur van dit gebed. Het is de enige keer dat een Psalm aan Mozes wordt toegeschreven. Het is wel zeker dat de opschriften van veel Psalmen van latere datum zijn en de meeste uitleggers vinden het dan ook onwaarschijnlijk dat Mozes dit […]

Bijbelwetenschappen

Adam en Eva buiten de Bijbel?

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Ten minste, dat zeggen de onderzoekers Marjo Korpel en Johannes de Moor. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, lijken een oerversie te bevatten van het verhaal van Adam en Eva. Het grote belang voor de bijbeluitleg is gelegen in de verschillen […]

Prediking

Preekschets Jesaja 40:3

Preekwijzer 2015 | Marjo C.A. Korpel | Preekschets | Verlossing | Palmzondag, Veertigdagentijd

Palmzondag Jesaja 40:3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum, Palmzondag. De zesde zondag van de veertigdagentijd, de laatste zondag voor Pasen. Jezus doet zijn intrede in Jeruzalem, maar ondanks de […]

Prediking

Preekschets Jesaja 53:11

Preekwijzer 2015 | Marjo C.A. Korpel | Preekschets | Veertigdagentijd

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Jesaja 53:11 hij neemt hun wandaden op zich.Na het lijden dat hij moest doorstaan,zag hij het licht* en werd met kennis verzadigd.Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, (NBV) Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien,Hij zal verzadigd worden.Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn […]

Prediking

Preekschets Johannes 12:21b

Preekwijzer 2015 | Marjo C.A. Korpel | Preekschets | Veertigdagentijd

Vierde zondag van de veertigdagentijd Johannes 12:21b Heer, wij zouden Jezus wel willen zien (NBG ’51) Schriftlezing: Johannes 12:20-36 Het eigene van de zondag Het is zondag Laetare, de derde zondag voor Pasen. De naam van de zondag is ontleend aan Jesaja 66:10, ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om […]

Bijbelwetenschappen

Godverlatenheid

Interpretatie 2013 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was, die Israël letterlijk zou bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep […]