Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Ken je mij?

Ouderlingenblad 2023 05 | Mathilde Meulensteen | Artikel, Overige artikelen | Inclusie

Het vorige Ouderlingenblad was een themanummer waarin identiteit en gender centraal stonden met als titel: God kent je naam! In deze ‘Aan de slag’ handvatten om verder in gesprek te gaan.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

God kent je naam!

Ouderlingenblad 2023 04 | Nelleke Plomp & Mathilde Meulensteen | Artikel, Overige artikelen | Gender, Inclusie

‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ Deze woorden uit Jesaja, lang geleden aan het volk Israël geprofeteerd, hebben ook voor mensen nú nog kracht. God kent je naam, we behoren God toe. Dat is een hoopvolle boodschap voor ieder mens, want iedereen wil gekend zijn. Deze gedachte is de rode draad door dit themanummer over gender en identiteit.
Geloof

In gesprek over Jezus

Ouderlingenblad 2022 11 | Mathilde Meulensteen | Artikel, Bouwstenen voor Kringviering, Overige artikelen | Jezus

Dit themanummer over Jezus ‘vraagt’ eigenlijk meteen om werkvormen om met elkaar in gesprek te gaan over wat we van Hem weten of denken. Met catechisanten, bij de bezinning in de kerkenraad, bij een groepshuisbezoek... u vindt wel een gelegenheid.
Gemeenteopbouw

Waar doe je het voor?

Ouderlingenblad 2022 09 | Mathilde Meulensteen | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerk in de wereld

In een jubileumjaar als Ouderlingenblad nu mag meemaken, is er alle reden om te vieren – dat dóen we ook! – maar ook om terug te kijken. Hoeveel is er, ook op kerkelijk en geloofsgebied, niet veranderd? Hoe gaan we daarmee om en waarderen we dat? En de belangrijkste vraag wellicht: hoe kijken we verder? Hoe zien we de (nabije) toekomst?
Pastoraat

Een vitale 100-jarige

Ouderlingenblad 2022 08 | Mathilde Meulensteen & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Een jubileumnummer ligt voor u. Een bijzonder jubileum en een bijzonder nummer. We proberen op verschillende manieren aandacht te besteden aan onze 100e jaargang. In dit septembernummer vooral, maar ook verder. U leest er meer over in deze inleiding.
Geloof

Portret

Ouderlingenblad 2022 07 | Mathilde Meulensteen & Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | God

In dit themanummer vindt u 4 portretjes van mensen die willen vertellen wie God voor hén is.
Geloof

Hoe kom je tot een geloofsgesprek?

Ouderlingenblad 2022 06 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Een themanummer ter promotie van het geloofsgesprek is dit. Of, meer nog wellicht, ter inspiratie en als handreiking, om wat makkelijker te maken wat we kennelijk allemaal moeilijk vinden. In deze inleiding iets over de verschillende artikelen.
Geloof

Wensen voor het afscheid

Ouderlingenblad 2021 10 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Overlijden

Na het themanummer ‘Onze doden begraven’ nu aan de slag – in gesprek gaan over je eigen afscheid en je wensen daarvoor. Welke tekst of welk lied is voor u of jou zo veelzeggend dat het dan gelezen of gezongen zou moeten worden?
Gemeenteopbouw

De gemeente in beeld

Ouderlingenblad 2021 09 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Als een gemeentelid overlijdt, verliest de gemeente (ook) een broer of zus. Net als de (echte) familie heeft de gemeente dan ook te rouwen, te herdenken en het verdriet te verwerken. Hoe doen we dat – in kleine en grotere gemeenten, in deze tijd en met onze mogelijkheden?
Gemeenteopbouw

Zo hoort het toch? Zo doen we het nu eenmaal…

Ouderlingenblad 2021 07 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Diversiteit, Inclusie

Er zijn vrijwel overal waar we komen geschreven en ongeschreven regels. Die regels geven bescherming en vrijheid aan de ene, en grenzen aan de andere kant. Maar wat als je die regels – vooral de ongeschreven regels natuurlijk – niet kent?