Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Bijbelwetenschappen

NBv21 in context

Kerk en Theologie 2021 02 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Media | Gender, Inclusie

Over de Bijbel hebben veel mensen stellige ideeën. ‘Het beste zelf hulpboek voor de mens’, oordeelde schrijver Adriaan van Dis in een talkshowgesprek in 2016 op de dag dat de Bijbel, in de gedaante van de Nieuwe Bijbelvertaling, verkozen was tot ‘het belangrijkste boek’. Anderen zouden de Bijbel het liefst opgenomen zien op een lijst van verboden boeken. En tegelijk zijn er ook nog steeds vele duizenden Nederlanders die dagelijks de Bijbel lezen in het geloof dat dit niet zomaar een oud geschrift is maar het boek waarin God tot hen spreekt. De Bijbel maakt de tongen los.
Bijbelwetenschappen

De NBV vernieuwd

Ouderlingenblad 2021 05 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

In oktober verschijnt een vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarom nu al weer? Was de vertaling uit 2004 niet goed? Of nu al verouderd? Nee, dat niet, schrijft Matthijs de Jong, maar er lagen zoveel reacties dat we daar iets mee moesten – zoals beloofd...
Bijbelwetenschappen

‘Joden’ in de Bijbel – of ‘Judeeërs’?

TussenRuimte 2019 04 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie, Jodendom

Taal doet meer dan het overbrengen van informatie. Met de labels die we opplakken oefenen we macht uit, al zijn we ons daar zelden van bewust. Ook voor bijbelvertalingen geldt dat woorden niet neutraal zijn en dat het goed is je bewust te zijn van wat ze oproepen. Een levendig gesprek over de uitleg en toepassing van de bijbelse teksten blijft even belangrijk als een zorgvuldige vertaling.
Geloof

‘Joden’ in de Bijbel – Of ‘Judeeërs’?

TussenRuimte 2019 04 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Vluchtelingen

Soms vinden jonge asielzoekers de kerk en maken daar een bekering door. Dat brengt veel positiefs teweeg in de gemeente, maar het stelt ook eisen om daar goed mee om te gaan. De kerk kan trouwens ook vluchtelingen opzoeken. Daarbij is het goed aan te sluiten bij wat er al aan mogelijkheden is.
Geloof

Koninkrijk

Ouderlingenblad 2017 11 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Wederkomst

Een belangrijk kernwoord in het Nieuwe Testament is het Griekse woord basileia. Dat wordt in onze bijbels meestal vertaald als ‘koninkrijk’. We komen het tegen in de uitdrukkingen koninkrijk van God en koninkrijk van de hemel. Dit zijn twee uitdrukkingen voor hetzelfde. Maar wat is de precieze betekenis ervan?
Bijbelwetenschappen

De betekenis van Jezus’ dood

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Matthijs de Jong | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Opstanding, Vergeving | Goede Vrijdag, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

‘Wat kan het mij baten dat die man geleden heeft, als ik nu lijd?’ vraagt de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges zich af in zijn gedicht ‘Christus aan het kruis’. Niet alleen Borges vraagt zich dat af. De betekenis van Jezus’ dood is een van de meest besproken theologische vraagstukken. En vandaag de dag ervaren […]
Systematische theologie

De Bijbel in Gewone Taal: Een reactie op Becking

Kerk en Theologie 2015 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen

1. Inleiding In oktober 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze nieuwe vertaling staat sindsdien volop in de belangstelling. Ook in Kerk en Theologie verscheen er een artikel over, van de hand van Bob Becking.1 Bob Becking, ‘Waarom de clou wegvertalen? Over Psalm 124 in de Bijbel in Gewone Taal’, Kerk2en Theologie 66/1 […]
Geschiedenis

Rood, zwart, paars

Interpretatie 2014 | Matthijs de Jong | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Navolging

Gestalten van de duivel De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist (Paulus, Rom. […]
Bijbelwetenschappen

Jezus, de dienende koning

Interpretatie 2011 | Matthijs de Jong | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

We zijn bekend met het beeld van Jezus als een koning die niet heerst, maar dient. Hij is de nederige koning die de positie van een knecht aannam en juist daarom de goede koning bij uitstek is. Dit is een aansprekend beeld. Het gaat in tegen de norm van deze wereld waarin alles draait om […]