Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De God van Israël overwint

De eerste dag 2022 04 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Israël

Het verhaal van David en Goliat staat in de Nederlandse top-5 van meest geliefde bijbelverhalen. Zo lezend is het wel duidelijk waarom; het heeft alle elementen in zich van een jongensboek: de herdersjongen wint met lef, bluf en slimheid van de reuzenkrijger. De boodschap: wie niet sterk is, moet slim zijn.

Bijbelwetenschappen

Genieten van het leven of rijk zijn bij God

De eerste dag 2019 03 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Zingeving

In zowel Prediker 2 als de gelijkenis uit Lucas 12 lijkt een nog steeds actuele zingevingsvraag te worden aangesneden: wat is nu werkelijk de waarde van het leven? In de context van het evangelieverhaal gaat het in bredere zin om de vraag: wat is het leven waard voor God? Farizeeën en schriftgeleerden zien het leven als handelswaar, net zoals ze een waardentabel hanteren voor de offerdieren. Maar God, voor wie alle leven even dierbaar is (Lucas 12:6-7), heeft geen plaats op deze balans.

Bijbelwetenschappen

Verblind om meer te zien

De eerste dag 2019 02 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Heer laat zich als Héér ontmoeten. Dat is het centrale thema van de lezingen voor de eerste zondag na Pasen. Ook al lijkt het niet zo, de Heer regeert, zoals Hij altijd heeft gedaan en altijd zal doen.

Bijbelwetenschappen

De keuze voor het Lam of het beest

De eerste dag 2019 01 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze vierde zondag van Advent zijn we aan het einde gekomen van de alternatieve lezingen uit het boek Openbaring. We eindigen niet eens bij het nieuwe Jeruzalem, maar bij onverzoenbare tegenstellingen en contrasten. Een relevante vraag is hoe de bekende honderdvierenveertigduizend ‘vrijgekochten’ zich verhouden tot de naamloze menigte der volkeren.

Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]

Ecclesiologie

Eenheid en diversiteit in Christus’ gemeente

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Efeziërs 1,3-14 Eenheid en diversiteit – dat was de uitdaging voor de gemeente in Efeze, zo kunnen we opmaken uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Joden-christenen en heiden-christenen moesten tot een eenheid worden gesmeed. De hoofdboodschap in deze brief is dan ook dat de gemeente onderdeel is van de kerk die het […]

Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen te brengen, onder Christus. […]

Bijbelwetenschappen

Geloof in God om wat Hij doet

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9, Handelingen 2,1-(13)24 en Johannes 14,8-17 Bij God is het onmogelijke mogelijk; dát is de realiteit waarin wij leven! Daar draait alles om in deze pinksterlezingen. Voor een exegese van Genesis 11,1-9 kan een verwijzing naar het inleidend artikel van Rochus Zuurmond of naar de exegese van de alternatieve pinksterlezing volstaan. Dan blijft […]

Bijbelwetenschappen

Water wordt wijn: ontdekken wat volmaakt is

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Numeri 20,2-13, Romeinen 12,6-16 en Johannes 2,1-11 Soms gaat het in de exegese om het stellen van de juiste vragen. Ook de vragen die tot nog toe onderbelicht zijn gebleven. Bijvoorbeeld: waar om zijn er zes watervaten op de bruiloft te Kana? Voor welk joods reinigingsritueel zijn ze nodig, en wie heeft ze daar […]

Bijbelwetenschappen

Wie hoort erbij?

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Samenleving

Bij Jesaja 56,1-8, Galaten 5,16-24 en Lucas 17,11-19 De redenen waarom mensen anderen buitensluiten uit hun samenlevingsverbanden zijn divers. Etnische achtergrond, normen en waarden, cultuur en religie, lichamelijke kenmerken. Allemaal komen ze aan bod in de tekstgedeelten van deze zondag. Wat is ervoor nodig om erbij te mogen horen? Of moeten we eerst vragen: wie […]