Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Net zo trouw als Abraham

Kerk en Theologie 2021 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Navolging

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.

Bijbelwetenschappen

Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)

Kerk en Theologie 2020 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Jodendom, Verbond

Als het om berît in het boek Exodus gaat, spreekt men meestal van het Sinaiverbond.[1] Daarbij verwijst men vooral naar Exodus 24:1-18, dat bekend staat als het verhaal van de verbondssluiting, maar nog twee andere passages worden in dat verband genoemd: 19:3-8, waarin Jhwh de Israëlieten – overigens in een conditionele zin – oproept om zijn […]

Bijbelwetenschappen

Het land dat God aan Abraham liet zien

Schrift 2018 01 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Een beschouwing over het verhaal in de Bijbel waarin voor het eerst over de èrèts gesproken wordt als het land (Kanaän). Dat verhaal staat in Genesis 11,27–13,18. Het is de Heer die daar tegenover Abraham over begint.

Bijbelwetenschappen

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

Interpretatie 2014 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Opstanding | Navolging

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52,1 Deze verzen zijn ook bijzonder door de sterke wisseling van werkwoordstijden (eerst een imperfectum: sunêkolouthê, dan een praesens: kratousin, en ten slotte een aoristus: efugen). helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Hoe gezaghebbend spreekt God (in Handelingen)?

Interpretatie 2014 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Het proefschrift van Helene Wuhrer volgt de lijn van veel exegetische proefschriften. Het bespreekt een thema dat in een bijbelboek aan de orde komt. In dit geval gaat het over het (gezaghebbend) ‘spreken van God’ in het tweede boek van Lucas, de Handelingen der Apostelen. Ook in letterlijke zin is het een ‘theologisch’ proefschrift. Dat […]

Liturgie | Praktische theologie

Profeet en koning in parallellie in Lucas 1-2

Interpretatie 2012 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Advent, Kerkelijk jaar

Over de kerkelijke gang door het Lucasevangelie heen in de periode van advent heb ik mij altijd enigszins verbaasd. Aan de manier waarop de auteur die we in kerk en academie Lucas noemen, het begin van zijn evangelie gecomponeerd heeft, doet die weinig recht. En dat is jammer, want dat begin, die eerste twee hoofdstukken […]

Bijbelwetenschappen

De fanatieke Paulus

Interpretatie 2012 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

IJver kun je zien als een deugd, fanatisme als iets gevaarlijks. En toch liggen ze dichter bij elkaar dan je denkt. In het woordenboek bijvoorbeeld staan ze bij elkaar. Ook de vertalers van de NBV maken van de ijverige Paulus een fanatieke Paulus. Kijk je in het woordenboek van Van Dale onder ‘fanatiek’ of ‘fanatisme’, […]

Bijbelwetenschappen

De krachten gebundeld

Interpretatie 2012 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Opbouw, motiefwoorden en theologie van het boek Ruth Wie mij vraagt: ‘Waar gaat het boek Ruth over?’ krijgt van mij dit antwoord: ‘Ruth gaat over kracht, over krachtige vrouwen als de Moabitische Ruth en de Judese Nöomi, en een krachtige man, Boaz, over vrouwen die initiatief nemen en risico’s durven lopen, over God en mensen […]

Dogmatiek | Systematische theologie

In gesprek met Arie Zwiep over Handelingen 2-36

Interpretatie 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Arie Zwiep heeft in zijn bundel over de eerste hoofdstukken van Handelingen een artikel gepubliceerd, dat als titel draagt Jesus Made Both Lord and Christ (Acts 2:36): Some Reflections on the Altitude of Lukan Christology. In dit artikel staat Petrus’ conclusie aan het slot van zijn redevoering op de Pinksterdag centraal: ‘Daarom moet het gehele […]

Bijbelwetenschappen

Een blinde die het heil toch zal zien

Interpretatie 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Ziekte

Lucas 18:35-43 Wie zich met het verhaal van de blinde bezighoudt, ontkomt niet aan de vraag met wat voor blindheid we hier te maken hebben. Is de man ‘echt’ – in de betekenis van fysiek – blind of gaat het hier om een vorm van spirituele blindheid? Het fysieke en het spirituele worden vaak als […]