Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Doe alle moeite’

De eerste dag 2019 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Navolging

De tijd dat we ons zorgen maakten over ons behoud, of we wel of niet gered zouden worden in gelovig/godsdienstig opzicht, lijkt voorbij. We zijn ons nauwelijks meer bewust van de situatie waaruit of waarvan we dan gered zouden moeten worden. Een eeuwige verdoemenis? Intussen is het wel een evangelische vraag, een vraag die in het evangelie gesteld wordt. Zijn het er veel, of zijn er maar weinigen die gered worden? Wat is daarop uw antwoord?

Bijbelwetenschappen

Dagen van feestvreugde!?

De eerste dag 2019 02 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De ‘historische novelle’ komt tot haar einde en daarmee breekt een hoopvol en hopelijk ook definitief nieuw begin aan: het behoud van een volk dat ten dode opgeschreven was. Tevens horen we van een besluit tot een permanente herinnering aan ondergang en opgang door middel van vastgestelde feest- en gedenkdagen. Maar daarvoor moet nog een
belangrijke kwestie besproken worden.

Bijbelwetenschappen

Woord voor woord onheilspellend

De eerste dag 2019 01 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jodendom

Je kunt het boek Ester wel een gelegenheidsgeschrift noemen. Een reactie op een gewelddadige vervolging, literair geantedateerd, met een andere locatie dan waar deze in werkelijkheid heeft plaatsgevonden (hier de burcht in de stad Susa in Perzië). Een vorm van verzets- of onderduikliteratuur, ter bemoediging, zoals ook de eschatologische prediking die functie heeft. Je schrijft uiteraard met het oog op het heden, maar om niets aan de grote klok te hangen, situeer je de situatie in het verleden en op een andere plaats. Hoe dan ook: een goed gecomponeerde novelle.

Bijbelwetenschappen

Een openbaar geheim

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1 Had Jezus een zelfbeeld? Waarom wilde Hij weten hoe anderen over Hem dachten? En als er dan iemand de waarheid spreekt, Hem waarachtig kent en openlijk benoemt, waarom dan weer terugdeinzen en diegene een zwijgplicht opleggen? Wie is die man? En hoe wil Hij gekend worden? Blijkbaar kan het […]

Bijbelwetenschappen

Eén die niet meer bij ons past

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Verzet | Jezus, Navolging

Bij Ezechiël 2,1-7 en Marcus 6,1-6 Het verhaal, of beter: de verkondiging, van het evangelie is vaak akelig pijnlijk. Het evangelie getuigt van een openhartige en kritische houding, ook ten aanzien van de ‘eigen mensen’. Voor hen is het trouwens op de eerste plaats geschreven, voor de gemeente. Zij zijn de eerste hoorders. Marcus getuigt […]

Bijbelwetenschappen

Een hemelse stellingname op aarde

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Opstanding | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53 Hoe schrijf je over zaken die een mens te boven gaan? Een visioen, zoals Ezechiël ontvangt, een verdwijning in de wolken, zoals de apostelen meemaken na een zegening ten afscheid? Weinig kans dat je geloofd wordt. Dat heb je met een mystieke benadering van het heilige, het […]

Bijbelwetenschappen

Hosanna voor der Heiden Heiland!

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Advent

Bij Jesaja 40,1-11, Romeinen 13,11-14a en Matteüs 21,1-9 In De Eerste Dag 2017-2 (p. 44) schreef ik al dat lutheranen en anglicanen tweemaal per jaar het evangelie van de intocht horen. Op Palmzondag uit het Johannesevangelie (inclusief de ‘graankorreltekst – Johannes 12,12-24), en op de eerste Adventszondag naar de beschrijving van Matteüs. Daarmee wordt afstand […]

Bijbelwetenschappen

Grote blijdschap en verwondering

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Galaten 3,23-4,7 en Lucas 2, (22)33-40 Een zondag waarop niets hoeft. Blijf maar even stil. Er is zó veel te overwegen. Hij wordt nog geheel overschaduwd door de geest van Kerstmis. Niet als een doem, maar als een bevrijding, een verlossing, een geboorte! Totale verwondering, waarbij we in stilte verwijlen. De klassieke […]

Bijbelwetenschappen

Wat wil dit roepen toch beduiden?

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor de deur. Advent is coming. In de voleinding wordt niets afgesloten, maar alles ontsloten, geopend. Tenzij de olie op is en het licht dooft. Niet het […]

Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe te […]